Skip to content
Terug naar kennisbank

Rendement zorghoreca

Auteur: Wiep de Vet

Veel zorgorganisaties hebben te maken met financiële opgaves voor het hebben en houden van de zorghoreca. We zien vaak een negatief rendement. Zorgorganisaties met onderaan de streep een resultaat van 0 komt zelden voor. Daarentegen is de zorghoreca van grote waarde. Het is een plek om samen te komen en te ontmoeten. Echter kan een te laag rendement ten koste gaan van de zorg. Hoe kan je als zorgorganisatie ervoor zorgen dat de zorghoreca financieel gezonder wordt?

Inkoop

Kijk kritisch naar je inkopen. Wat wordt er precies ingekocht, en hoeveel? Binnen zorgorganisaties is vaak bekend hoeveel maaltijden er ongeveer genuttigd worden. Met het inkopen kan hier rekening mee gehouden worden en kan je strak op de aantallen zitten. Analyseer en bepaal wat je aan gaat bieden en stem de inkoop af op het menu, zodat verspilling en overvoorraad wordt voorkomen. Seizoensgebonden gerechten is een ander aspect voor de inkoop. Deze producten zijn tijdens bepaalde perioden in het jaar goedkoper én verser.

Personele inzet

Zorghoreca hoeft niet alleen op horeca personeel gedraaid te worden. We zien steeds vaker dat er een beroep wordt gedaan op mantelzorgers en zorgpersoneel tijdens de spitsuren. Tijdens de drukte van de maaltijden kan er worden bijgesprongen om de werkdruk te verminderen. Cliënten hebben tijdens het eten minder zorg nodig en meer welzijn. Naast het zorgpersoneel en mantelzorgers kan ook gebruik gemaakt worden van vrijwilligers. Actief zoeken naar, en het onderhouden van de relaties met vrijwilligers kan winstgevend zijn. Vrijwilligers bieden de organisatie daarmee een helpende hand en meer ademruimte.

Commercieel

Om het rendement te verbeteren kan ook naar het verhogen van de omzet gekeken worden. Veelal kijken zorgorganisaties niet met een commerciële bril naar de zorghoreca, echter zijn er veel kansen die niet altijd benut worden. Zorgorganisaties liggen vaak midden in een wijk. Met alle faciliteiten van de zorghoreca kan worden gekeken hoe ze de wijk naar binnenhalen en mensen uit de wijk gebruik laten maken van het restaurant. Of denk bijvoorbeeld aan afhaal maaltijden. Ook intern kan door verschillende afdelingen gebruik gemaakt worden van de zorghoreca. Activiteiten organiseren voor cliënten en bewoners, maar ook voor personeel. Deze activiteiten brengen niet alleen mensen samen, maar hierdoor worden ook meer producten van de zorghoreca genuttigd.

Beleid

Een goed voedingsbeleid draagt niet alleen bij aan de gezondheid van patiënten, cliënten, bezoekers en medewerkers, maar geeft ook de handvatten voor de zorghoreca. Een goed beleid geeft de kaders aan waarin de zorghoreca zich kan bewegen. Het beleid vormt de aanpak binnen de organisatie. Het is van belang dat het juiste beleid wordt gehanteerd. Als het voedingsbeleid niet meer goed aansluit op de visie van de organisatie, dan moet er gekeken worden of een ander concept beter past bij de organisatie.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search