Skip to content
Terug naar kennisbank

Reiskostenvergoeding 2023 uitbetaald in 2024

Een werkgever betaalt in januari 2024 een vergoeding voor de zakelijke kilometers die een werknemer in december 2023 heeft gereden. Geldt hiervoor een gerichte vrijstelling voor reiskosten van € 0,23 per kilometer (bedrag 2024) of € 0,21 per kilometer (bedrag 2023)?

Voor een vergoeding van de zakelijke kilometers van december 2023 die je betaalt in 2024, geldt een gerichte vrijstelling van € 0,23 per kilometer als wordt voldaan aan twee voorwaarden:

  • De werknemer krijgt in 2023 al een onvoorwaardelijk recht op een vergoeding van ten minste € 0,23 per kilometer.
    Het is alleen mogelijk om reiskosten die zijn gemaakt in 2023 gericht vrijgesteld te vergoeden in 2024 als de werknemer in 2023 al een onvoorwaardelijk recht heeft op de vergoeding. Of sprake is van een onvoorwaardelijk recht in 2023, hangt af van de arbeidsrechtelijke afspraken tussen de werkgever en de werknemer. Als de werknemer in 2023 een onvoorwaardelijk recht krijgt op de vergoeding in 2024 van ten minste € 0,23 per kilometer, dan is de vergoeding in 2024 gericht vrijgesteld voor dit bedrag. Je moet dan wel de loon-insystematiek toepassen.
  • Je past de ‘loon-insystematiek toe’.
    Je past de ‘loon-insystematiek’ toe als je het loon aangeeft in de aangifte waarin de werknemer het loon geniet. Een reiskostenvergoeding over december die je betaalt in januari, geniet de werknemer in januari. Je past de regels toe zoals deze gelden in januari. Voor deze reiskosten geldt een gerichte vrijstelling van € 0,23 per kilometer als de werknemer hier in 2023 al een onvoorwaardelijk recht op krijgt.

Je past de ‘loon-oversystematiek’ toe als je nabetalingen in januari over december van het voorgaande jaar toerekent aan december. Als je dit in het verleden hebt toegepast, zijn op de reiskostenvergoeding over december die je betaalt in januari, toch de regels van 2023 van toepassing. Voor deze reiskosten geldt een gerichte vrijstelling van € 0,21 per kilometer als de werknemer hier in 2023 al een onvoorwaardelijk recht heeft.

Het is niet toegestaan om ieder jaar te kiezen tussen de ‘loon-insystematiek’ en de ‘loon-oversystematiek’

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search