Skip to content
Terug naar kennisbank

Reablement in je strategisch vastgoedplan

In een voortdurend veranderend zorglandschap is het voor zorgorganisaties van belang om slimme oplossingen te vinden om kwalitatief goede zorg te blijven bieden, terwijl de kosten in de hand worden gehouden. Ook in 2024 wordt nog nadrukkelijker ingezet op het verder scheiden van wonen en zorg, waarbij ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Vandaag willen we je (opnieuw) kennis laten maken met het concept ‘reablement’ en de positieve impact die het kan hebben op strategische vastgoedplannen (SVP).

Reablement in een notendop

Reablement is een zorgbenadering die oorspronkelijk uit Denemarken komt. Reablement richt zich op het herstellen of bevorderen van de zelfredzaamheid en het verbeteren van de levenskwaliteit van cliënten. In plaats van zorgtaken over te nemen, stimuleert reablement ouderen om zo autonoom mogelijk te functioneren, zoals zij dat willen. Dit door ondersteuning, training en het aanleren van vaardigheden om dagelijkse activiteiten (weer) zelfstandig uit te voeren. Reablement heeft als doel om ouderen zo onafhankelijk mogelijk van zorg te maken. Reablement is meer dan alleen een manier van werken. Het is een visie op ‘zorg’ die vraagt om een andere houding van zowel professionals en bestuurders als bij de ouderen en hun omgeving.

Reablement past naadloos in de ingezette koers naar “zelf als het kan”, “thuis als het kan” en “digitaal als het kan”. Het betekent ook iets voor de omgeving waar men zorg ontvangt, of – in geval van reablement – niet ontvangt. Het biedt daarmee niet alleen kansen om de druk op de zorg af te nemen, maar ook kansen het vastgoed te reguleren. Veel zorgorganisaties worstelen met vraagstukken over wat te doen met ‘traditioneel’ zorgvastgoed wanneer zorg en ondersteuningsvragen zich naar een thuisomgeving verplaatsen. Reablement biedt zorgorganisaties de kans locaties te transformeren tot plaatsen waar mensen niet alleen zorg ontvangen, maar ook worden aangemoedigd om hun eigen leven te leiden, zelfstandig en in hun vertrouwde omgeving, met de benodigde (digitale) ondersteuning.

Strategisch vastgoedplan

Een strategisch vastgoedplan start met een marktanalyse, waarin de interne en externe omgeving worden vastgesteld. Na deze analyse wordt nadrukkelijk stilgestaan bij wie de toekomstige klanten en medewerkers zijn. Pas dan wordt de stap gezet naar de visie op vastgoed en de strategische koers voor de best passende huisvesting.

Het vastgoedplan zelf, maakt de vertaalslag van het huidige vastgoedaanbod naar het toekomstige vastgoedaanbod. De combinatie van de verschillende onderdelen levert een vastgoedplan op met een “spoorboekje” dat inzicht geeft in de noodzakelijke en gewenste projecten. Een strategisch vastgoedplan geeft richting aan een dynamisch proces.

De impact op (vastgoed)visie en -strategie huisvestingsconcepten

Een groeiend aantal zorgorganisaties omarmt reablement als zorgconcept bewust in hun zorgvisie. Daarmee is uiteraard ook een vertaling naar de huisvestingsvisie, -strategie en -concepten gemoeid. De plek waar zorg en ondersteuning geboden wordt moet tenslotte dienend zijn aan het beoogde doel. Een strategisch vastgoedplan biedt zorgorganisaties de kans dit belang op korte, midden, en lange termijn te borgen in de fysieke omgeving die hiervoor nodig is. Het is daarom belangrijk om een aantal wezenlijke aspecten doordacht te borgen om zelf- en samenredzaamheid te borgen. Te denken valt aan:

  • Locatiekeuzes (spreiding of clustering van of binnen het werkgebied)
  • Borging van intramurale plaatsen en expansie van extramurale capaciteit
  • Samenwerking met (maatschappelijke)partners
  • Op maat gemaakte faciliteiten, of nabij reeds aanwezige faciliteiten
  • Flexibele en/of multidisciplinaire benutting van ruimten
  • Integratie van technologie
  • Gezonde leefomgeving (healing environment)

Wanneer je als zorgorganisatie bewust kiest voor reablement, is integratie in je vastgoed vereist om de best mogelijke zorg te bieden en tegelijkertijd de zelfstandigheid van cliënten te bevorderen. Dit staat los van het feit of dit vastgoed ook daadwerkelijk in eigendom is van de zorgorganisatie. Zorgorganisaties die reablement omarmen, kunnen niet alleen hun vastgoed optimaal benutten, maar ook bijdragen aan een toekomst waarin ouderen in staat worden gesteld om een volwaardig leven te blijven leiden, ongeacht hun omstandigheden. Reablement is dus niet alleen een strategische zet, maar ook een humanitaire.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search