Skip to content
Terug naar kennisbank

Onjuiste sectorcode in loonaangifte

Heb je in de aangifte loonheffingen de sectorcode onjuist aangegeven? Dan ontvang je de foutmelding ‘aangegeven sector wijkt af van beschikte sector’.

De foutmelding ‘aangegeven sector wijkt af van beschikte sector’ krijg je in de volgende 4 situaties:

Andere sectorcode gebruikt dan is ontvangen van de Belastingdienst

De werkgever moet de sectorcode opgeven die is ontvangen van de Belastingdienst. Deze staat op de ‘Beschikking sectorindeling’ en in de jaarlijkse ‘Beschikking/Mededeling gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (Whk)’. Vul de juiste sector in en stuur een correctie naar de Belastingdienst. Vind je dat de sectorcode die je hebt gebruikt juist is? Dan kan schriftelijk een nieuwe beoordeling aangevraagd worden bij het belastingkantoor waar de werkgever onder valt.

Nog geen beschikking met de sectorcode ontvangen, maar wel een sectorcode ingevuld

Heeft de werkgever een sectorcode ingevuld maar van de Belastingdienst nog geen beschikking met de sectorcode ontvangen? Vraag de sectorcode dan alsnog aan met het formulier ‘Melding Loonheffingen Premies werknemersverzekeringen betalen’. Dit formulier kan gedownload worden van de internetsite van de Belastingdienst. Wijkt de sectorcode in de beschikking af van de sectorcode in de aangifte? Corrigeer de aangifte dan alsnog.

Afgemeld als inhoudingsplichtige, maar een aangifte ingediend met werknemersgegevens (nulaangifte)

Werkgevers die zich hebben afgemeld als inhoudingsplichtige dienen geen nulaangifte in, maar moeten tot het einde van de aangifteplicht een nihilaangifte doen. Je doet een nihilaangifte als de werkgever in het aangiftetijdvak geen werknemers in dienst had. Je vult dan geen werknemersgegevens in. Het collectieve deel van de aangifte blijft leeg of je vult ‘0’ in. Zijn er nulaangiften ingediend, dan hoeven geen correcties ingediend te worden. Moet je nog aangiften doen? Doe dan nihilaangiften om de foutmelding te voorkomen. Je doet een nulaangifte als de werkgever in het aangiftetijdvak wel werknemers in dienst had, maar geen loon heeft uitbetaald. Je vult dan wel alle werknemersgegevens in, maar bij het loon, de loonheffingen en de verloonde uren vul je ‘0’ in.

Te vroeg afgemeld als inhoudingsplichtige

Als een werkgever doorgeeft dat hij vanaf een bepaalde datum geen werkgever meer is voor de werknemersverzekeringen, eindigt vanaf dat moment ook de sectoraansluiting. Daarover wordt een mededeling verstuurd. Hierin staat onder meer per welke datum de sectoraansluiting is beëindigd. Doet de (ex-)werkgever na datum einde sectoraansluiting nog aangifte, dan vult hij geen sectorcode meer in. Ook niet bij een nabetaling waarover hij premies werknemersverzekeringen is verschuldigd. Dit geeft hij aan zonder een sector in te vullen. Je hoeft in dit geval geen correctie in te dienen.

Sectoraansluiting

Voor de werknemersverzekeringen is het bedrijfsleven verdeeld in sectoren. Een werkgever is verplicht aangesloten bij 1 van de sectoren. Bij welke sector dat is, hangt af van de werkzaamheden. De sectoraansluiting kan van invloed kan zijn op de hoogte van de gedifferentieerde premie Whk die de werkgever moet betalen. De werkgever moet ervoor zorgen dat de juiste sectorcode wordt aangegeven in de aangifte loonheffingen. Voor de werkgever dus belangrijk om te weten in welke sector hij zit.

Als je je aanmeldt als startende werkgever, geef je aan welke werkzaamheden de werkgever uitvoert. Op basis daarvan beoordeelt de Belastingdienst onder welke sector je valt. Binnen 8 weken na aanmelding krijgt je een beschikking met de code en de naam van de sector waarbij je bent aangesloten.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search