Skip to content
Terug naar kennisbank

Nieuwe versie kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 27 september 2023 een nieuwe versie van het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd.

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aanvaard. De meeste onderdelen van de WAB, waaronder premiedifferentiatie WW, zijn per 1 januari 2020 in werking getreden. In dit kennisdocument wordt ingegaan op de wet- en regelgeving met betrekking tot premiedifferentiatie WW en is een weergave die op dit moment geldt. Zodra iets in deze situatie gaat wijzigen, wordt een nieuwe versie van het kennisdocument gepubliceerd.

De volgende wijzigingen ten opzichte van de vorige versie (1.6) zijn aangebracht:

  • inleiding
  • vraag 2.5 over wanneer de werkgever de lage WW-premie betaalt
  • hoofdstuk 3 over de stand van zaken van herziene standpunten
  • tekstuele wijzigingen in hoofdstuk 4 over de verwerking in loonaangiften en voorbeelden
  • vraag 4.4 over de verwerking van een werkgeversbetaling en WAZO samen met loon in de loonaangifte
  • vraag 5.1 over het herzien van de lage premie waardoor de werkgever alsnog de hoge WW-premie is verschuldigd
  • vraag 5.3 over overwerken tijdens de coronapandemie is verwijderd

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search