Skip to content
Terug naar kennisbank

MDIEU: subsidie voor duurzame inzetbaarheid en RVU

De Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven & Eerder Uittreden (MDIEU) is een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De subsidie stimuleert een gemotiveerde, gezonde en productieve werkomgeving.

Met de MDIEU ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid. Zij kunnen daarvoor subsidie krijgen. De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen voor vervroegde uittreding (RVU’s) van werkgevers aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd en eerder willen stoppen, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk.

Voorwaarde is wel dat deze werkgevers naast het toepassen van de RVU’s tegelijkertijd investeren in duurzame inzetbaarheid.

De subsidie is aan te vragen binnen twee typen activiteiten:

Duurzame inzetbaarheid
Met duurzame inzetbaarheid wordt bedoeld dat de werkomgeving zo gemotiveerd, gezond en productief mogelijk wordt gemaakt. Activiteiten kunnen heel divers zijn zoals het slimmer roosteren bij nachtwerk, een nieuwe aanpak om zware werkomstandigheden te verlichten.
Echter moeten deze activiteiten wel onder de volgende thema’s vallen:

  • Het gezond, veilig en vitaal werken bevorderen
  • Goed werkgeverschap bevorderen
  • Een leven lang ontwikkelen én de arbeidsmobiliteit van werkenden stimuleren
  • De bewustwording bij werkenden bevorderen, zowel van Duurzame Inzetbaarheid als van de eigen regie op de loopbaan

Eerder stoppen met werken
Als werkgever kun je voor subsidie in aanmerking komen wanneer een werknemer eerder stopt met werken. Dit wordt ook wel RVU of regeling voor vervroegd uittreden genoemd.
De werknemer moet wel zwaar werk verrichten en over maximaal drie jaar pensioengerechtigd zijn. Daarnaast mag de maandelijkse uitkering niet meer zijn dan het fiscaal vrijgestelde bedrag. Je kan hier alleen subsidie voor aanvragen als er óók sprake is van Duurzame Inzetbaarheid.

Voor meer informatie verwijzen we je naar de site van het Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search