Skip to content
Terug naar kennisbank

Marktonderzoek gehandicaptensector – verbeterd en (nog) relevanter!

Verbeterd AAG-marktonderzoek gehandicaptensector door toevoeging huisvestingsconcepten.

De gehandicaptenzorgsector is voortdurend aan verandering onderhevig. De Nederlandse overheid en zorgkantoren zetten in op de beweging naar ‘huis’, samenwerking tussen concullega zorgaanbieders, en optimale inzet van middelen en zorgtechnologie. Het is voor gehandicaptenzorgorganisaties van cruciaal belang te anticiperen op verandering, hiermee de veranderende woon-, zorg- en ondersteuningsbehoeften van hun cliënten te begrijpen en een zorgaanbod te bieden dat past bij de zorgvraag van cliënten nu, én in de toekomst.

De beweging naar ‘huis’

De beweging naar ‘huis’ is al enkele jaren in volle gang. Het zorgt in eerste instantie voor een andere verzilvering van indicaties. Waar cliënten voorheen intramuraal verbleven, gaat dit (voornamelijk voor de lagere ZZP’s) in toenemende mate door middel van een volledig pakket thuis (VPT) of modulair pakket thuis (MPT). Maar wat betekent dit voor de huisvesting van cliënten?

De woon- en zorgbehoefte

Indicaties en verzilvering zullen in relatie tot de huidige en toekomstige woonsituatie geanalyseerd moeten worden om een antwoord te geven op de veranderende woon- én zorgbehoefte van cliënten. Zowel de woning als zorgverlening zijn fundamenteel verschillend op het moment dat een cliënt intramuraal verblijft, VPT ontvangt in een geclusterde setting, terwijl MPT gespikkeld in de wijk ontvangt. Het antwoord van AAG? Huisvestingsconcepten.

Huisvestingsconcepten

Vanuit de zorgvraag en woonbehoefte van de cliënt kunnen zorgorganisaties indicatie-overstijgend huisvestingsconcepten definiëren, dit in relatie zien tot de ZZP’s waardoor uitspraken kunnen worden gedaan over de huidige huisvestingsvraag, de toekomstige huisvestingsvraag en de (toekomstige) huisvestingsopgave. Hierdoor ontstaat een directe link tussen de zorgvraag en de vertaling naar de keuzes die je gaat maken op je huisvestingsportefeuille.

Het AAG marktonderzoek

Heb jij hulp nodig bij het verkrijgen van inzicht in de regionale zorgvraag en huisvestingsbehoefte van nu en in de toekomst? AAG helpt je graag!

Het marktonderzoek van AAG onderscheidt zich door:

  • de zorgvraag te vertalen naar huisvestingsconcepten om de ambulantiserings- en huisvestingsopgave te concretiseren;
  • rekening te houden met overheidsbeleid van gemeente, provincie en het Rijk;
  • het marktonderzoek specifiek te richten op jouw werkgebied en eventuele clusters;
  • de mogelijkheid voor zorgkantoor-overstijgend onderzoek, indien je organisatie in meerdere zorgkantoorregio’s gesitueerd is.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search