Skip to content
Terug naar kennisbank

Mag jouw organisatie gebruik maken van de pauze voor de openbare jaarverantwoording?

Auteur: Rens Adam

Recent kondigde minister Helder van VWS een pauze aan voor de openbare jaarverantwoording. Bepaalde zorgaanbieders – dus niet alle – hoeven voor de boekjaren 2022 en 2023 geen openbare jaarverantwoording meer in te dienen. In dit artikel leggen wij je uit wat deze pauze inhoudt en wie er voor in aanmerking komt.

Achtergrond

Per 1 januari 2022 is de Aanpassingswet toetreding zorgaanbieders (Awtza) in werking getreden. De Awtza maakte onder meer aanpassingen in de regelgeving omtrent jaarverantwoording voor zorgaanbieders. Een van de belangrijkste wijzigingen was dat alle zorgaanbieders verplicht werden om een jaarverantwoording openbaar te maken.

Dit betekende dat ongeveer 18.000 zorgaanbieders in 2023 voor het eerst hun jaarverantwoording openbaar moesten maken. Hierboven op kwam dat de regels waaraan de jaarverantwoording moest voldoen voor de meeste van deze zorgaanbieders “nieuw” was. Om al deze zorgaanbieders voldoende tijd te geven om aan deze nieuwe regels te voldoen had het ministerie al uitstel tot gegeven tot eind december 2023. Nu komt daarbij de pauze, waardoor bepaalde zorgaanbieders voor de boekjaren 2022 en 2023 helemaal geen jaarverantwoording openbaar hoeven te maken.

Wat houdt de pauze in?

Bestaande zorgaanbieders voor wie een verantwoordingsplicht op grond van de wet- en regelgeving van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nieuw is, hoeven voor de boekjaren 2022 en 2023 geen jaarverantwoording openbaar te maken.

Let op: dit betreft uitsluitend de openbare jaarverantwoordingsplicht en de daarmee samenhangende vereisten uit hoofde van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG). Je dient jouw jaarrekening nog steeds openbaar te maken bij het KvK. Dit komt namelijk uit het ondernemingsrecht.

Dit betekent dat alle zorgaanbieders weer verplicht zijn tot openbare jaarverantwoording over boekjaar 2024. Deze moet uiterlijk op 31 mei 2025 bij het CIBG zijn ingediend.

Voor wie geldt de pauze wel en voor wie geldt de pauze niet?

  • Ben je een zorgaanbieder die ook al vóór boekjaar 2022 zorg jaarverantwoording openbaar diende te maken? Dan geldt de pauze niet voor jouw organisatie. Uiterlijk 31 mei 2024 dien je de jaarverantwoording over 2023 openbaar te maken in DigiMV.
  • Ben je een zorgaanbieder die is opgericht op of na 1 januari 2022? Dan geldt de pauze ook niet voor jouw organisatie. Uiterlijk 31 mei 2024 dien je de jaarverantwoording over 2023 openbaar te maken in DigiMV.
  • Ben je een zorgaanbieder die is opgericht vóór 1 januari 2022 en hoefde je vóór boekjaar 2022 geen jaarverantwoording openbaar te maken? Dan geldt de pauze wel voor jouw organisatie. Pas op 31 mei 2025 dien je de jaarverantwoording over 2024 openbaar te maken in DigiMV.

Hierboven zie je overal het begrip “zorgaanbieder” terugkomen. Als je geen zorgaanbieder bent, hoef je natuurlijk helemaal geen jaarverantwoording voor de zorg openbaar te maken. Het begrip ‘zorgaanbieder” wordt gedefinieerd in de WMG. Het komt er kort gezegd op neer dat je een zorgaanbieder bent als je zorg levert en/of zorg factureert.

 Juridisch kader

Formeel is de pauze nu enkel een beleidsvoornemen en heeft daarmee geen wettelijke status. Minister Helder heeft gecommuniceerd dat dit voornemen de reguliere wetgevingsprocessen moet doorlopen en daarmee niet tijdig gereed is om de verplichting over 2022 tijdig te “pauzeren”. Streven is dat de “pauze” medio 2024 met terugwerkende kracht in werking treedt.

Dit impliceert dat je feitelijk in overtreding bent als je nu al voor boekjaar 2022 gebruik maakt van deze “pauze”. Echter verwachten wij dat de toezichthouder hier niet op zal handhaven. Gezien de wijze van communicatie van onze minister, waaruit een stellig voornemen blijkt om dit in de wet te verankeren. Wij zagen de toezichthouder in eerdere vergelijkbare situaties ook deze lijn hanteren.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search