Skip to content
Terug naar kennisbank

Maak meer impact met HR Analytics!

Welke medewerkers worden ziek? Bij welke functies doet zich de grootste kans voor op langdurig verzuim? Welke medewerkers zijn onze talenten? Waarom hebben we zo een groot verloop van medewerkers die in hun eerste jaar zitten? Wat is het effect van training X op de declarabliteit van onze medewerkers?

Dit zijn vragen die je vaak hoort aan de managementtafel van een organisatie. Veelal worden deze vragen beantwoord vanuit een onderbuikgevoel. Ondanks dat er tegenwoordig volop data wordt verzameld, wordt hier nog niet altijd gebruik van gemaakt bij het maken van keuzes. De belangrijkste oorzaak daarvoor is dat veel organisaties data alleen beschouwen als een rapportagemiddel. Daarmee gaan ze voorbij aan een belangrijke meerwaarde van het analyseren van HR-data: voorspellen wat er in de toekomst waarschijnlijk zal gebeuren en maatregelen aanbevelen om problemen te corrigeren. In dit artikel nemen we je mee in wat HR Analytics is en hoe je met HR Analytics het verschil kunt maken binnen jouw organisatie.

HR Analytics

Het gebruik van data om besluiten te nemen over het menselijke kapitaal van een organisatie, de organisatie-inrichting en het functioneren van de HR functie noemen we HR Analytics, ofwel datagedreven HR.

HR Analytics is een middel voor organisaties om de bedrijfsvoering en medewerkersbeleving op basis van feiten te optimaliseren. Het draait hierbij om het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens die betrekking hebben medewerkers, wervingsprocessen, prestaties, tevredenheid en andere relevante HR-gebieden.

Door deze gegevens te gebruiken, kan HR beter inzicht krijgen in verschillende aspecten van de organisatie, zoals:

  1. Talentacquisitie: Het identificeren van de beste wervingskanalen, het evalueren van kandidaten op basis van historische gegevens en het voorspellen van succesvolle kandidaten voor bepaalde rollen.
  2. Medewerkersbetrokkenheid en tevredenheid: Het begrijpen van factoren die van invloed zijn op medewerkersbetrokkenheid en het identificeren van manieren om de tevredenheid en productiviteit te verbeteren.
  3. Prestatiebeheer: Het analyseren van prestatiegegevens om sterke en zwakke punten van medewerkers en teams te identificeren en om gerichte ontwikkelplannen op te stellen.
  4. Verloop en behoud: Het voorspellen van mogelijke vertrekken van medewerkers en het ontwikkelen van strategieën om talent te behouden.
  5. Strategische personeelsplanning: Het gebruiken van gegevens om toekomstige behoeften aan vaardigheden en talent te voorspellen, en om HR-strategieën aan te passen aan veranderende zakelijke vereisten.

Het doel van HR Analytics is om HR-processen en besluitvorming te verbeteren door gebruik te maken van objectieve gegevens. Dit kan organisaties helpen om effectievere, efficiëntere en meer op feiten gebaseerde beslissingen te nemen die uiteindelijk de prestaties, betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers kunnen verbeteren.

Waarom je met HR Analytics voor jouw organisatie het verschil kunt maken?

  • Het baseren van besluiten op datagedreven inzichten leidt tot betere besluitvorming en heeft daarmee direct invloed op de prestaties van organisaties.
  • Aangezien het succes van menig organisatie bepaald wordt door de mensen die er werken en omdat de directe en indirecte kosten voor de inzet van deze mensen een aanzienlijk deel van de kosten opmaken, is HR Analytics een vakgebied dat voor iedere organisatie van groot belang is.
  • We horen en lezen veelvuldig dat HR-professionals een meer strategische rol willen vervullen binnen hun organisatie. Het gebruik van HR Analytics stelt HR-afdelingen in staat om datagestuurde beslissingen te nemen, processen te optimaliseren, talent effectiever te managen en waardevolle partner te zijn bij het nemen van strategische beslissingen door inzicht te verschaffen in de impact van HR-activiteiten op de resultaten van de organisatie.

Wat doet jouw HR-afdeling op het gebied van HR Analytics? Vul onderstaande poll in!

Wil je met één onze specialisten in gesprek over HR Analytics en weten welke eerste stappen je binnen jouw organisatie kunt zetten? Laat dan hier je contactgegevens achter, dan nemen we vrijblijvend contact met je op.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search