Skip to content
Terug naar kennisbank

Let op: de meeste zorgvraagprognoses zijn beleidsarm

Uit ervaring merken wij dat de meeste marktonderzoeken slechts de zorgvraag prognosticeren op basis van demografische ontwikkelingen. Hierdoor zijn deze onderzoeken niet onwaar, maar laten ze een verwachte zorgvraag zien waarbij het ingrijpende overheidsbeleid niet wordt meegenomen. Wij merken uit ervaring dat dit voorkomt bij onderzoeken uitgevoerd door zorgkantoren, zorgorganisaties en marktonderzoeksbureaus.

Invloeden

De zorgvraag wordt beïnvloed door verschillende factoren. De meest voor de hand liggende invloed is demografische ontwikkeling. Als we de demografische ontwikkeling volgen, komt er een vloedgolf aan zorgvragen op ons af in alle zorgsectoren. Dit komt zowel door de ouder wordende bevolking, als door een steeds complexere, snellere en stressvollere samenleving. Deze vloedgolf aan zorgvragen wordt afgeremd door overheidsbeleid. Vanuit de overheid worden programma’s ontwikkeld en akkoorden gesloten, zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA), Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen programma (WOZO) [specifiek voor ouderenzorg], en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Dit overheidsbeleid is gericht op intensieve samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties, preventie door een gezonde leefstijl te promoten, het langer thuis laten wonen van zorgvragers, het aanpassen van het woon-, ondersteun- en zorgaanbod aan de behoefte/vraag, en het implementeren van zorgtechnologie en digitalisering. Het is van cruciaal belang om overheidsbeleid mee te wegen in de prognose van de (lokale) zorgvraag.

Daarnaast zijn er invloeden vanuit zorgorganisaties intern. Kan een zorgorganisatie nog wel voldoen aan de stijgende zorgvraag? In hoeverre wordt een zorgorganisatie beperkt door het personeelstekort? In hoeverre is bijvoorbeeld een zorgorganisatie van plan om de zorg anders in te richten? Meer digitaal, of ambulant/extramuraal?

Kwantificering van de zorgvraag voorwaardelijk voor het maken van keuzes

De eerdergenoemde invloeden hebben grote effecten op zorgorganisaties. Een beleidsrijke kwantificering van de toekomstige zorgvraag is noodzakelijk voor het maken van keuzes, het vernieuwen van de visie of strategie, en het hierop adequaat laten aansluiten van de bedrijfsvoering van zorgorganisaties. Immers, hoe kunnen er keuzes gemaakt worden, als er geen concretisering is van de opgave die eraan komt?

Een kwantificering is daarom belangrijk voor onder andere, maar niet uitsluitend:

 • Strategie vorming/aanscherping
 • Strategische vastgoedplannen
 • Capaciteitsplanning
 • Financiële Planning
 • Zorginnovatie
 • Marktpositionering

Een adequate zorgvraagprognose

Om de zorgvraag adequaat te prognosticeren gaan wij uit van demografische ontwikkelingen, invloeden van onder andere overheidsbeleid (zowel landelijk als lokaal), en bepalen wij in wat voor woon-/zorg-/ondersteuningsconcepten deze vraag ingevuld gaat worden.

Vragen die beantwoord kunnen worden bij een zorgvraagprognose zijn:

 • Hoeveel zorgvragers zijn er in de toekomst?
 • Wat is de zwaarte van de zorgvragen in de toekomst?
 • Hoe is de verzilvering van de indicaties in de toekomst?
 • Welk woon-/zorg-/ondersteuningsconcepten horen daarbij?
 • Én hoeveel vraag is er dan naar die verschillende concepten?

Heb jij inzicht?

Werk jij bij een zorgorganisatie in de ouderen-, gehandicapten-, GGZ-, of jeugdzorgsector? Vraag jezelf dan af, hebben jullie écht inzicht in de veranderende zorgvraag? Én hoe maken jullie nu keuzes naar de toekomst? Neem vrijblijvend contact met mij op voor meer informatie over onder andere zorgvraagprognosticering via r.leenders@aag.nl of 0657835367.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search