Skip to content
Terug naar kennisbank

Kaderovereenkomst grensoverschrijdend telewerken uiterlijk voor 1 juli 2024 aanvragen

Auteur: Hans Pekel

Tijdens de coronacrisis is in de EU een afspraak gemaakt over de gevolgen voor de sociale zekerheid voor werknemers die thuiswerkten in het woonland. Voor de sociale zekerheid mocht je als werkgever blijven uitgaan van het land waar de werknemer normaal de dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend. Deze regels gelden niet meer vanaf 1 juli 2023.

Vanaf 1 juli 2023 gelden de normale Europese regels weer die bepalen in welk land de werknemer sociaal verzekerd is. Telewerken in een andere lidstaat kan dan weer gevolgen hebben voor waar de werknemer sociaal verzekerd is. De Kaderovereenkomst bevat afspraken waardoor een uitzondering op deze regels mogelijk is.

Werknemers die grensoverschrijdend telewerken kunnen vanaf 5 juli 2023 bij de SVB een uitzondering volgens de Kaderovereenkomst aanvragen. Grensarbeiders kunnen dan thuiswerken in het woonland zonder dat de socialezekerheidswetgeving wijzigt.

Belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Er is sprake van een werknemer;
  • de werknemer woont buiten Nederland;
  • de werknemer werkt alleen voor een in Nederland gevestigde werkgever of werkgevers;
  • de werknemer telewerkt tussen 25% en 50% van de totale werktijd in het woonland van de werknemer.

Als de aanvraag niet vóór 1 juli 2024 gedaan wordt, kan er je geen gebruik worden gemaakt van de uitzondering. Dan gelden de normale Europese regels weer. Telewerken in een andere lidstaat kan dan weer gevolgen hebben voor waar de werknemer sociaal verzekerd is. Voor werknemers die in dienst treden na 1 juli 2024, moet de aanvraag binnen 3 maanden gedaan worden. Wat de voorwaarden zijn en meer informatie over het aanvragen lees je op Telewerken gevolg | Internationale detachering | SVB.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search