Skip to content
Terug naar kennisbank

Juninota UWV gepubliceerd

Begin juli heeft UWV de Juninota UWV gepubliceerd. In deze juninota presenteert UWV de financiële ramingen voor 2024 en 2025 van de wetten die UWV uitvoert. Met de prognoses voorziet UWV het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Centraal Planbureau en het ministerie van Financiën van cijfers voor de komende Rijksbegroting.

In de juninota van UWV staat o.a. vermeld dat UWV een rekenpremie voor de Werkhervattingskas WHK) gebruikt van 1,25% voor 2025. Dat is een hogere premie dan de huidige WHK-premie van 1,22%.

UWV maakt in de Juninota 2024 berekeningen op basis van een rekenpremie voor de WHK van 1,25% (0,79% voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en 0,47% voor de Ziektewet (ZW)). UWV benadrukt dat dit nog niet de vastgestelde premies voor 2025 zijn. UWV verwacht dat de nog vast te stellen gemiddelde WHK-premiepercentages zullen afwijken. Vooral voor de ZW-premie kan de werkgever rekening houden met een stijging. Hoe hoog de premies voor de sociale verzekeringen in 2025 precies zullen zijn, wordt later tijdens Prinsjesdag bekend gemaakt

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search