Skip to content
Terug naar kennisbank

Jaarverantwoording in de zorg: het onbekende belang

Auteur: Ruben Mosink

Het zorglandschap is dynamisch en vol uitdagingen door de lastige arbeidsmarkt, het complex kostenplaatje en een groeiende zorgvraag. De openbare jaarverantwoording is een belangrijke informatiebron voor beleidsbepalers en autoriteiten om de zorg in dit uiteenlopende landschap goed in te kunnen richten. De jaarverantwoording wordt in deze periode steeds meer het onderwerp van gesprek. Het wordt vaak echter ervaren door de zorgaanbieder als een last die komt boven op de normale werkzaamheden. Toch heeft de openbare jaarverantwoording een (veelal) onbekend belang.

Wat is de openbare jaarverantwoording?

In de openbare jaarverantwoording geeft de zorgaanbieder aan hoe het zorggeld wordt besteed. De zorgaanbieder is daarin ook transparant en geeft toelichting over de financiële bedrijfsvoering.

Wie maken gebruik van de geleverde informatie?

De gegevens die de zorgaanbieders een keer per jaar aanleveren zijn beschikbaar voor een range van partijen in verschillende gradaties. De informatie die specifiek wordt opgehaald door de NZa, blijft enkel voor de NZa toegankelijk. Vragen die aansluitend worden gesteld door het CBS worden gebruikt voor inzicht in de financiën van de zorg met een specificatie op de kosten. Het openbare gedeelte van de verantwoording wordt o.a. gebruikt door zorgverzekeraars, ministeries, journalisten, accountants, het CIBG en cliëntraden.

Waarom is de informatie van belang?

Alle zorgaanbieders van groot tot klein zijn belangrijke spelers in het veld. Door de volledigheid van de aangeleverde informatie kunnen inzichten worden opgedaan die bijdragen aan het toezien op constante doorgang van de zorg. De informatie helpt om ontwikkelingen tijdig te zien, deze te analyseren en waar nodig in te grijpen om de zorgaanbieders te ondersteunen. Ook geeft informatie over de jaren inzicht in trends in het zorglandschap. De informatie heeft de potentie om de effecten van maatschappelijke ontwikkelingen in te schatten. Zoals het effect van energieprijzen op de continuïteit van zorgaanbieders.

Samenvattend is de informatie benodigd voor de volgende zaken:

  • Proactieve sturing op capaciteit;
  • Het bepalen van passende tarieven;
  • Toezicht op verantwoorde besteding publiek geld;
  • Signalering voor het in gevaar komen van de continuïteit van de zorg.

Wanneer moeten de gegevens worden aangeleverd?

De jaarverantwoording moet elk jaar voor 1 juni volgend op het boekjaar openbaar zijn gemaakt. Zorgaanbieders die voor 2022 al zorg verleenden en voor wie de openbare jaarverantwoording nieuw is, hoeven over de boekjaren 2022 en 2023 geen openbare jaarverantwoording af te leggen. Zorgaanbieders die zorg verlenen die valt onder de Provinciewet of Gemeentewet maken hun jaarverantwoording openbaar vóór 15 juli van het kalenderjaar dat volgt op het te verantwoorden boekjaar.

Conclusie

Concluderend kan gesteld worden dat de openbare jaarverantwoording een overvloed aan informatie bevat die meer belang heeft dan er vaak aan wordt gehecht. Dit komt onder meer doordat het een extra administratieve last geeft aan de zorgaanbieder. Toch laat bovenstaande zien dat de informatie van belang is voor de inrichting en kaderstelling van het zorglandschap. Het volledig en juist aanleveren van deze informatie is dus ook voor de zorgaanbieder van belang.

Heb je aansluitende vragen over dit onderwerp? Neem dan vooral contact op!

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search