Skip to content
Terug naar kennisbank

Inzicht, ontwikkelingen en uitdagingen in de zorg

Het houdt niet op..

Er gebeurt een heleboel in het zorglandschap: door een korting op de tarieven gaat het budgettair kader Wlz volgend jaar al 1,2 procent omlaag, oplopend tot 3 procent in 2026. Zorgorganisaties protesteren massaal tegen het meerjarige inkoopbeleid Wlz dat op 1 juni is gepubliceerd. NHC-tarieven gaan omlaag en duurzaamheidsambities, energielasten, kosten voor bouw en onderhoud gaan omhoog. Prijsindexaties van leveranciers zijn hoger dan de tariefcorrecties. Minister Helder heeft het voornemen om een maximumnorm van 10-20% in te stellen voor het aantal zzp’ers. En dan hebben we het nog niet eens over de vergrijzing van het arbeidspotentieel, de CAO-onderhandelingen en de transitie naar een toekomstbestendige zorg vanuit WOZO, de Iza en het GALA.

Het houdt niet op… We zullen ons moeten aanpassen, zorg anders organiseren met de schaarser wordende medewerkers en middelen.

We moeten “Verfrissend Veranderen”.

Met deze nieuwflits brengen we je kort en krachtig op de hoogte, bieden we inzicht en oplossingen voor de uitdagingen. En bovendien willen we je graag uitnodigen om samen met ons Tijd voor Toekomst te nemen en stil te staan bij het thema Verfrissend Veranderen. Ben je directeur, manager of controller in de zorg? Schrijf je geheel gratis in voor ons event Tijd voor Toekomst op 21 september 2023.

Huisje (over de Wlz en de NHC’s)

Tarieven Wlz

Het richttariefpercentage voor de Wlz wordt door zorgverzekeraars vastgesteld op een niveau dat ervoor zorgt dat het tarief voor 75% van de zorgaanbieders kostendekkend is. Dit uitgangspunt is gelijk aan de afgelopen jaren. Wat anders is dan de afgelopen jaren, is dat het richttarief is vastgesteld voor meerdere jaren (2024-2026). De richttarieven zijn, in vergelijking tot 2023, nog verder naar beneden bijgesteld.

De richttarieven zijn als volgt vastgesteld voor de verschillende deelsectoren:

 • Gehandicaptenzorg: 95,7%;
 • GGZ: 95,9%;
 • V&V: 95,5%.

De Rekentool Wlz, ontwikkeld in samenwerking met Actiz, geeft inzicht in de omvang van de financiële maatregelen 2024 en de impact op jouw zorgorganisatie. Noodzakelijke informatie om te sturen, keuzes te maken en essentieel voor je eventuele gesprekken met het Zorgkantoor.

Want veel zorgorganisaties en brancheorganisaties maken zich grote zorgen over het verder ‘dichtdraaien’ van de financiële kraan voor zorgorganisaties. Zij voorzien dat het richttarief onvoldoende kostendekkend is, met alle gevolgen van dien. Onder andere de brancheorganisatie Actiz heeft eerder al aangegeven het Wlz-inkoopbeleid onverantwoord te vinden en ook de VGN startte onlangs een kort geding tegen de korting in de richttarieven.

De stapeling van financiële maatregelen maakt dat de continuïteit en kwaliteit van zorg nog verder onder druk komen te staan en veel zorgorganisaties in de financiële problemen komen. Inzicht in de efficiëntie van je bedrijfsvoering en het verbeteren van je performance is wellicht je grootste opgave om niet alleen vandaag, maar ook morgen en overmorgen goede zorg te kunnen blijven leveren.

Daling tarieven NHC

Geluiden gaan er al langere tijd over de 8% daling van de NHC-tarieven per 2024. Tevens was er sprake van een 4% compensatie in de NHC-tarieven om te kunnen voldoen aan alle duurzaamheidsopgaven. Er is nu meer bekend.

In de beleidsregelwaarden 2024 zorg zijn de normatieve huisvestingscomponenten en de normatieve inventariscomponenten gewijzigd. In de NHC van 2024 zijn twee effecten verwerkt. Enerzijds een verlaging van de NHC met gemiddeld 7,2% vanwege de aangepaste vermogenskostenvoet van 4,65% naar 4,03%. Anderzijds een verhoging van de NHC met gemiddeld 3,25% vanwege de verduurzaming van vastgoed. In de NIC van 2024 is een verlaging verwerkt van gemiddeld 2,6%, ook als gevolg van de aangepaste vermogenskostenvoet. Deze beleidsregel geeft je meer inzicht.

Thema’s als het veranderende zorglandschap, onzekerheid rondom financiering, kostenstijgingen en duurzaamheidseisen zorgen bij veel zorgorganisaties voor uitdagingen rondom het vastgoed. Je vastgoed en je strategisch vastgoedplan zijn onlosmakelijk verbonden met het leveren van goede zorg, medewerkerstevredenheid én het moet bijdragen aan de doelen van je organisatie. Door toenemende risico’s op vastgoed, neemt ook het belang van de financiële prestaties van de vastgoedportefeuille toe. Het vastgoedrekenmodel geeft grip op de financiële prestaties van je vastgoedportefeuille, inzicht in de haalbaarheid van renovatie- of nieuwbouwinitiatieven en de betaalbaarheid van huurcontracten.

Want hoe beter je vastgoed presteert, hoe meer geld er over blijft voor goede zorg.

Boompje (over duurzaamheid in de zorg)

Duurzaamheidsambities

Per 1 december 2023 dien je te voldoen aan de informatieplicht energiebesparing, en dit kan met een update van de CO2 routekaart. In de nieuwe CO2 reductietool van MPZ (per juli 2023) zijn de nieuwe verplichte maatregelen verwerkt, zoals een warmtepomp náást je huidige ketel en zonnepanelen op alle daken groter dan 2.000 m². Door dit najaar een update te maken van je CO2 routekaart voldoe je aan de verplichtingen vanuit de overheid (informatieplicht energiebesparing en EED-audit), Green Deal 3.0 eisen en inkoopvoorwaarden van zorgverzekeraars.

Voor grote ondernemingen (meer dan 250 medewerkers en meer dan €40 miljoen omzet) is corporate sustainability reporting per 1 januari 2024 verplicht. Vanaf 2026 is het MKB aan de beurt en daarna zal de zorgsector snel volgen. Corporate sustainability reporting is de manier waarop bedrijven en organisaties hun duurzaamheidsprestaties communiceren aan belanghebbenden, zoals investeerders, klanten, leveranciers en anderen.

Corporate sustainability reporting en inkoop zijn nauw met elkaar verbonden, omdat inkoop een belangrijke rol speelt in het creëren van duurzame bedrijfspraktijken en het realiseren van duurzame bedrijfsdoelen.

Mens(je) (over de inzet van je personeel)

CAO ontwikkelingen

“CAO VVT stijgt met 10% tot 14%”, “Minimaal 15% salarisverhoging voor CAO Sociaal Werk”, “GGZ medewerkers 10% meer loon”. De huidige CAO’s worden massaal opengebroken en salarisverhogingen worden overeengekomen. Ook heb je te maken met losse uitkeringen of plotselinge tredeverschuivingen. Het is een uitdaging om de impact daarvan in beeld te krijgen en grip te houden op de financiële sturing van je organisatie. Het begroten van de impact van deze wijzigingen in verschillende scenario’s is eenvoudig met een salarisbegrotingsmodel.

Want uiteraard waarderen we ons zorgpersoneel, maar hoe zorgen we ervoor dat we de salarissen ook de komende jaren kunnen blijven betalen? Een ding is zeker: de vergoeding komt niet vanuit de tarieven. Het wordt hierdoor steeds belangrijker dat jouw organisatie de efficiëntie verhoogt en dit start met inzicht. Het in kaart brengen van de performance helpt bij het doorvoeren van de verbeterslag in de efficiëntie.

Maximumnorm aantal ZZP’ers

VWS onderzoekt hoe deze norm voor ZZP’ers vormgegeven moet worden. Ook wordt nagedacht of dit een ‘streefscore’ moet worden of een norm waaraan zorgorganisaties zich moeten houden.

Zijn de ambities voor de toekomst nog te wel realiseren met jouw huidige personeelsbestand?

Wellicht zijn er nu al andere competenties noodzakelijk om aan de zorgplicht te kunnen voldoen. Of is extra of juist minder personeel essentieel. Strategische personeelsplanning helpt jouw organisatie om op een effectieve, gerichte manier te sturen op een optimale bezetting van medewerkers. Hierdoor zijn de personen met de juiste kwaliteiten, kosten en flexibiliteit op de juiste momenten, op de juiste plek in de organisatie aanwezig, om activiteiten uit te kunnen voeren die nodig zijn voor het behalen van je strategische doelen en het leveren van goede zorg!

Minder medewerkers, meer zorg

Ook een goed functionerende planorganisatie is de schakel tussen de zorgvraag en de inzet van medewerkers en essentieel voor een efficiënte werking van jouw zorgorganisatie. Het geeft inzicht in de planning van je personeel, op de korte en middellange termijn met een optimale interactie tussen beleid, processen, systemen én cultuur.

Maar het vraagt wel wat. Een optimale capaciteits- en personeelsplanning vraagt om:

 • Keuzes ten aanzien van de zorgvraag. Wat doen we wel en waar stoppen we mee? En wat kan vanuit ‘het netwerk’ komen?
 • Keuzes ten aanzien van inzet personeel. Wat kan door wie worden uitgevoerd? Welke taken kunnen verschuiven voor een optimale functiemix?
 • Focus op de daadwerkelijke behoefte van de cliënt.
 • Focus op de wensen van medewerkers.
 • Her-indicering van de zorgvraag.
 • Visie.
 • Lef om het anders te doen!

Maar dan heb je ook wat. Namelijk:

 • Zorg afgestemd op de behoefte van de cliënt.
 • Minder inzet personeel.
 • Hogere medewerkers en cliënttevredenheid.
 • Zichtbaar welke functiemix je daadwerkelijk nodig hebt.
 • Minder benodigde PNIL.
 • Gezonde roosters en beleid.
 • Geïntegreerde (toekomstige) wet- en regelgeving zoals CAO.
 • Een helder beleid
 • Een goed ingericht proces dat bijdraagt aan de vastigheid in de teams en behoud van medewerkers.

En natuurlijk is het niet eenvoudig. Lees hier het onderzoek van de HAN over het implementeren van innovatieve tooling en alle weerbarstigheden die hierbij komen kijken.

Maar…een optimale capaciteitsplanning en personeelsplanning vanuit visie, een passende zorgvraag en inzet van medewerkers levert meer werkplezier en meer tijd voor de zorg voor cliënten. En iedereen weet hoe belangrijk dat is.

Tot slot

Vanuit AAG zijn we gespecialiseerd in het verbeteren van performance vanuit een brede blik op de bedrijfsvoering. Vanuit al onze disciplines combineren we de vele jaren ervaring en opgedane kennis graag om jouw organisatie vooruit te helpen. Dan kun jij jezelf blijven focussen op wat echt van belang is: het leveren van goede zorg!

Meer updates en interessante artikelen publiceren we frequent in onze nieuwsbrief. Vul je e-mailadres hieronder in om je aan te melden.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search