Skip to content
Terug naar kennisbank

Invoering rouwverlof

Werknemers in gezinnen met minderjarige kinderen waarvan een partner of minderjarig kind is overleden, krijgen bij een voltijdsbaan het recht vijf werkdagen rouwverlof op te nemen.

Het wetsvoorstel invoering rouwverlof is op internetconsultatie.nl gepubliceerd. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat er een basis voor rouwverlof in de wet wordt vastgelegd. Het wetsvoorstel wijzigt de Wet arbeid en zorg inzake een wettelijk recht op betaald verlof bij overlijden in gezinssituaties met minderjarige kinderen (Wet invoering rouwverlof).

Werknemers krijgen recht op vijf betaalde verlofdagen in gezinssituaties met minderjarige kinderen waarbij één van de ouders of een minderjarig kind is komen te overlijden. Het verlof wordt door werkgevers doorbetaald. Dat is een belangrijke stap voorwaarts in de begeleiding en ondersteuning van rouwende werknemers, zo menen de initiatiefnemers.

Dit voorstel is belangrijk voor werkgevers en werknemers die te maken krijgen met rouw op de werkvloer. Het voorstel richt zich op geleidelijke terugkeer van de rouwende werknemer op de werkvloer en heeft als doel het (langdurig) verzuim na verlies van een geliefde terug te dringen, zodat het qua verzuimkosten een besparing voor werkgevers oplevert.

Het bestaande wettelijk recht op verlof bij een overlijden is kortdurend, geldt tot aan de uitvaart en is niet bedoeld als rouwverlof. Het voorstel introduceert een minimumnorm van vijf verlofdagen voor werkende ouders met minderjarige kinderen waarvan één van de ouders of minderjarige kinderen overlijdt. Doel van deze rouwverlofregeling is dat de terugkeer naar de werkvloer verbetert en het (langdurig) verzuim na verlies van een geliefde afneemt.

De werkgevers mogen ten gunste van de werknemers van de minimumnorm afwijken. Deze verlofdagen worden doorbetaald door de werkgever. Het verlof is flexibel op te nemen vanaf de dag na de uitvaart tot één jaar na het overlijden van de dierbare. Het betreft een wettelijk recht, maar werknemers zijn niet verplicht de verlofdagen op te nemen.

Initiatiefnemers vinden het van belang dat de administratieve lasten en regeldruk voor werkgevers zo laag mogelijk worden gehouden. Door het voorstel te beperken tot een doelgroep met een relatief beperkte omvang, wordt aan die wens tegemoetgekomen.

Het instellen van een minimumnorm met de mogelijkheid af te wijken ten gunste van de werknemer stimuleert werkgevers daarnaast zelf invulling te geven aan hun verantwoordelijkheid van goed werkgever, onder meer in de ondersteuning van deze werknemers en bij de vormgeving van een eigen verlofregeling voor rouwsituaties. Zo kunnen zij bijvoorbeeld zelf de keuze maken het aantal rouwverlofdagen te vermeerderen of de doelgroep uit te breiden, aldus de initiatiefnemers. De einddatum van de internetconsultatie is 13 juni 2024.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search