Skip to content
Terug naar kennisbank

Integrale dienstverlening in de wijk en bij mensen thuis

Zorgorganisaties worstelen met de toenemende zorgzwaarte, hogere kosten van zorg, krimpende tarieven en krapte op de arbeidsmarkt. Met name de oplopende personeelstekorten in de zorg kunnen op termijn leiden tot grote problemen voor zorgorganisaties en de continuïteit van zorg- en dienstverlening. Het is daarom het moment voor zorgorganisaties om cruciale keuzes te maken om ook in de toekomst goede zorg- en dienstverlening te kunnen leveren.

AAG beseft als geen ander dat deze problemen niet zomaar op te lossen zijn. Maar wij geloven in een integrale benadering van welzijn, wonen en zorg vanuit optimale processen en ideale personeelsinzet. Welzijn en ondersteuning vormen de basis voor de werkzaamheden rondom de zorgvrager als onderdeel van één integraal team waarbij zorg wordt geleverd als een service. Zowel op een afdeling of woongroep als bij de zorgvrager thuis (VPT of MPT). AAG helpt zorgorganisaties bij het inrichten van processen en de organisatorische inrichting volgens onze visie op integrale dienstverlening. Hiermee kunnen zorgorganisaties in ieder geval sturen op hun personeelsformatie en inzet van ZZP’ers.

In vier artikelen gaan wij in op integrale dienstverlening in vier aspecten:

  1. Integrale dienstverlening binnen de muren van een zorglocatie
  2. Integrale dienstverlening in de wijk en bij mensen thuis
  3. Integrale samenwerking tussen partners in de regio
  4. Samenhang van integrale samenwerking en integrale dienstverlening

Verplaatsing van ondersteuning naar de wijk

Mensen worden zoveel mogelijk gestimuleerd om thuis te wonen. Hierdoor ontstaan nieuwe vormen van zorg waarbij mensen die zorg nodig hebben bijvoorbeeld geclusterd wonen in zorgwijken of communities. Een dergelijk woonzorgconcept vraagt om een nieuwe invulling van facilitaire voorzieningen ofwel dienstverlening.

Het streven is om zorgvragers in de wijk de mogelijkheid te bieden om zo lang mogelijk zelfstandig en comfortabel in hun eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen. Dit vraagt om een gecoördineerde aanpak waarin verschillende zorg- en welzijnsdiensten naadloos op elkaar aansluiten om de behoeften van de zorgvrager te vervullen.

Dienstverlening in de wijk

Zorgorganisaties zullen zichzelf de vraag moeten stellen of zij dienstverlening (en zorg) willen en kunnen aanbieden in de (zorg)wijk. En of je je dan alleen focust op de eigen locatie, of op de eigen locaties als onderdeel van een (zorg)wijk. In dat laatste geval gaat de dienstverlening een belangrijk onderdeel uitmaken van het aanbod. Mensen die thuis wonen en zorg ontvangen hebben vanwege de verzwaring ook in de ondersteuning vaak hulp nodig. Bijvoorbeeld bij het helpen schoonmaken, ondersteuning bij de persoonlijke verzorging en de maaltijdvoorziening.

Thuishulp of buurthulp

De uitvoering van de dienstverlening in de (zorg)wijk vindt plaats door bijvoorbeeld een thuishulp of buurthulp die op afgesproken momenten van de dag in huis bij de bewoner aanwezig is. Deze thuishulp geeft ondersteuning aan de dagelijkse activiteiten zoals lichte ADL-taken, hulp bij en toezicht op het nuttigen van de maaltijd, schoonmaak indien mogelijk met participatie van de bewoner, ondersteuning bij het wassen op de woning, bestellen van middelen en materialen zoals verpleegmiddelen, incontinentie- en verbandmaterialen en medische materialen, begeleiding bij het doen van boodschappen en afvalinzameling. Moderne technologieën, zoals slimme sensoren en digitale platforms, kunnen deel uitmaken van de dienstverlening.

Participatie en samenwerking

De thuishulp stimuleert zoveel mogelijk de participatie van de bewoner zelf. Daarnaast heeft de thuishulp een sociale functie om bewoners met elkaar in contact te brengen. Dit kan bijvoorbeeld in een centrale voorziening in de zorglocatie of een externe voorziening zoals een buurthuis of wijkcentrum. De thuishulp brengt mensen in de wijk samen wat bijdraagt aan de doelstellingen die in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) afgesproken zijn.

Het doel van integrale dienstverlening in de (zorg)wijk is om een hoogwaardige levenskwaliteit te behouden en te verbeteren. Het geeft de zorgvrager de mogelijkheid om actief deel te nemen aan de samenleving en zoveel mogelijk autonomie te behouden. Hiervoor is de samenwerking nodig tussen verschillende partijen die een belang hebben bij goede zorg en dienstverlening voor de thuiswonende zorgvrager. Hier gaan we in het volgende artikel verder op in.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search