Skip to content
Terug naar kennisbank

Integrale dienstverlening binnen de muren van een zorglocatie

Zorgorganisaties worstelen met de toenemende zorgzwaarte, hogere kosten van zorg, krimpende tarieven en krapte op de arbeidsmarkt. Met name de oplopende personeelstekorten in de zorg kunnen op termijn leiden tot grote problemen voor zorgorganisaties en de continuïteit van zorg- en dienstverlening. Het is daarom het moment voor zorgorganisaties om cruciale keuzes te maken om ook in de toekomst goede zorg- en dienstverlening te kunnen leveren.

AAG beseft als geen ander dat deze problemen niet zomaar op te lossen zijn. Maar wij geloven in een integrale benadering van welzijn, wonen en zorg vanuit optimale processen en ideale personeelsinzet. Welzijn en ondersteuning vormen de basis voor de werkzaamheden rondom de zorgvrager als onderdeel van één integraal team waarbij zorg wordt geleverd als een service. Zowel op een afdeling of woongroep als bij de zorgvrager thuis (VPT of MPT). AAG helpt zorgorganisaties bij het inrichten van processen en de organisatorische inrichting volgens onze visie op integrale dienstverlening. Hiermee kunnen zorgorganisaties in ieder geval sturen op hun personeelsformatie en inzet van ZZP’ers.

In vier artikelen gaan wij in op integrale dienstverlening in vier aspecten:

 1. Integrale dienstverlening binnen de muren van een zorglocatie
 2. Integrale dienstverlening in de wijk en bij mensen thuis
 3. Integrale samenwerking tussen partners in de regio
 4. Samenhang van integrale samenwerking en integrale dienstverlening

Van zorg, wonen en welzijn naar welzijn, wonen en zorg

Als mensen echt niet meer zelfstandig kunnen wonen, dan komen zij in veel gevallen terecht in een verpleeghuis. Dat is bijvoorbeeld een centrum voor wonen met zorg. In dit centrum wonen mensen die vanwege hun zorgzwaarte intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben. De zorg en ondersteuning van de mensen die niet zelfstandig wonen, wordt geboden vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) met behandeling en verblijf.

In de huidige situatie is de zorg rondom de bewoner veelal leidend en de dienstverlening volgt daarop. Ondersteunende diensten worden vaak apart georganiseerd en vanuit de inhoud aangestuurd. Er wordt wel gestreefd naar interne verbindingen, maar vaak zie je dat deze maar moeizaam functioneren.

De rol en positie van facilitair

Met name facilitaire afdelingen en teams hebben vaak moeite om aan te sluiten bij het primaire proces, laat staan in het meebewegen naar aanleiding van de in- en externe ontwikkelingen. Facilitaire dienstverlening wordt vaak dicht bij de cliënt/bewoner georganiseerd (eten & drinken, schoonmaak, linnenvoorziening, afvalverwijdering, etc.) maar vanwege het gebrek aan verbinding blijkt dit in de praktijk een uitdaging in samenwerking en communicatie. Facilitair wordt in veel gevallen immers op afstand van de cliënt gecoördineerd.

Veel zorgorganisaties zetten de zorgvrager voorop, geven de zorgvrager de regie en zetten het welzijn van de bewoner voorop. Met een facilitaire organisatie die moeite heeft om het centraal stellen van de cliënt te faciliteren, streven wij naar een ander operationeel model. In dit model van integrale dienstverlening staat welzijn echt voorop en is volgend aan de klantvraag.

Integraal team rondom de bewoner

Vanuit het perspectief van passend wonen wordt de integrale dienstverlening vanuit een team rondom de bewoner vormgegeven. Een integraal team van bijvoorbeeld gastvrouwen/-heren, woonondersteuners, thuishulpen of huiskamerhulpen én zorgmedewerkers vormt het uitgangspunt voor de uitvoering van de integrale dienstverlening. Hier vormt het zoveel mogelijk uitvoeren van de werkzaamheden met de bewoner het uitgangspunt. Het integrale team begeleidt de bewoner en voert allerhande werkzaamheden uit, zoals:

 • verzorgen van maaltijden (bestellingen doen, in ontvangst nemen bestellingen, regenereren/bereiden, presenteren, bewoners helpen, opruimen, etc.);
 • bewoner-gebonden schoonmaakwerkzaamheden (en bewoners activeren bij het meehelpen)
 • fijnmazige afdelingslogistiek (ontvangst en opslag);
 • het op peil houden van de (schoonmaak)werkvoorraden in de werkkasten;
 • het verzamelen en het afvoeren van afval, wanneer de bewoner dit zelf niet meer kan;
 • bestellen en reinigen van middelen en materialen;
 • ondersteuning bij het wassen van linnen op de woning;
 • begeleiding van de activiteiten met bewoners.

Integraal benaderen kan alleen als er één team rondom de bewoner actief is, dat samen kijkt wie welke activiteiten het beste kan oppakken. Dit betekent ook het loslaten van specifieke functieprofielen en -omschrijvingen en het ruimte geven aan het invullen van rollen op individueel niveau. Gelijkwaardigheid is hierbij de kern.

Voordelen integrale dienstverlening

AAG gelooft in integrale dienstverlening binnen de muren van een zorglocatie, omdat hierbij wordt gedacht vanuit de behoeften en mogelijkheden van de bewoner. Door de inzet van passende niveaus in de formatie ontstaat een verlichting van de vacaturedruk op zorgfuncties. Hierbij worden bovendien gebroken diensten tegengegaan. Een vermindering van externe inhuur kan gerealiseerd worden. Deze visie op integrale dienstverlening houdt rekening met de toenemende zorgzwaarte en de toenemende zorgvraag. Niet alleen in de locatie of het centrum, maar ook in de wijk. Hier gaan we in het volgende artikel verder op in.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search