Skip to content
Terug naar kennisbank

Huwelijk van wonen, zorg en welzijn – publicatie 5

“Wat betekent ‘scheiden van wonen en zorg’ voor onze organisatie?” Met die vraag worstelen vrijwel alle zorgaanbieders in Nederland. Hoe organiseren we betaalbare, effectieve en efficiënte zorg en houden we die toch persoonsgericht – ook als die zorg niet meer bij ons ‘in huis’ plaatsvindt? ‘Zorg’ en ‘thuis’ krijgen daarmee een hele andere definitie. Zorgorganisaties zullen zichzelf opnieuw moeten uitvinden om toekomstbestendig te blijven.

Dit jaar staat voor ons volledig in het teken van dit thema: scheiden van wonen en zorg, (verpleeg)zorg thuis (VPT) en alles wat verder onder die noemer valt. In een vijftal publicaties pellen we dit thema verder af.

In het eerste deel van deze reeks zijn we ingegaan op het perspectief vanuit de markt/context. Vervolgens lag de focus op de bewoner (in de wijk) en participatie. In het derde deel stond de samenwerking centraal; zowel binnen een zorgorganisatie als erbuiten. En in het vierde deel is vastgoed belicht, hoe kan vastgoed wonen, zorg en welzijn verbinden?

In het vijfde en laatste deel blikken we nog een keer vooruit; wat staat ons in 2024 te doen? Wat is anders dan in 2023? En, hoe ziet de wereld van de zorg er dan in 2042 uit? AAG-ers vanuit verschillende expertises komen aan het woord en geven hun kijk op de toekomst van ‘Het huwelijk van wonen, zorg en welzijn’.

Download publicatie 5

Vul hieronder je e-mailadres in om publicatie 5 – Het huwelijk van wonen, zorg en welzijn te downloaden.

De eerder verschenen publicaties van dit vijfluik kun je hier vinden:

In publicatie 1 kijken we met elkaar naar de bron van het systeem: overheidsbeleid en de effecten op de ontwikkeling in de zorgvraag.

In publicatie 2 zoomen we in op de participatiesamenleving: hoe kunnen mensen die zorg nodig hebben met behulp van hun netwerk in hun/een vertrouwde omgeving blijven wonen?

In publicatie 3 staat de samenwerking centraal: zowel binnen een zorgorganisatie als erbuiten.

In publicatie 4 bekijken we hoe vastgoed wonen, zorg en welzijn kan verbinden.

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search