Skip to content
Terug naar kennisbank

Huwelijk van wonen, zorg en welzijn – publicatie 3

“Wat betekent ‘scheiden van wonen en zorg’ voor onze organisatie?” Met die vraag worstelen waarschijnlijk alle zorgaanbieders in Nederland. Hoe organiseren we betaalbare, effectieve en efficiënte zorg en houden we die toch persoonsgericht – dus passend bij het individu?

Dit jaar staat voor ons volledig in het teken van dit thema: scheiden van wonen en zorg, (verpleeg)zorg thuis (VPT) en alles wat verder onder die noemer valt. In een vijftal publicaties zullen we dit thema verder ‘afpellen’.

In de eerste twee delen van deze whitepaper zijn we ingegaan op het perspectief vanuit de markt/context, en lag vervolgens de focus op de bewoners. In dit derde deel staat de samenwerking centraal; zowel binnen een zorgorganisatie als erbuiten.

We gaan dieper in op de verschillende samenwerkingsvormen binnen de zorg, wat maakt een samenwerking succesvol en wat zijn de uitdagingen? Michel Hek (partner VPRC) laat aan de hand van een aantal voorbeelden zien dat je het instrument Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) ook kunt toepassen op samenwerkingsverbanden in de zorgsector.

In deze publicatie vind je eveneens een interview met Mariëlle Scholten en Marion Verhey van zorgorganisatie Carinova. Onder het motto ‘Van zorg naar leven’ zochten zij zo’n twee jaar geleden de samenwerking met andere partners. Daarnaast beschrijven we een paar interessante voorbeelden uit de markt en gaan we in op het het effect van beleid vanuit het perspectief van WOZO/GALA/IZA.

Download publicatie 3

Vul hieronder je e-mailadres in om publicatie 3 – Het huwelijk van wonen, zorg en welzijn te downloaden.

De eerste twee delen van dit vijfluik zijn hier te vinden:

In publicatie 1 kijken we met elkaar naar de bron van het systeem: overheidsbeleid en de effecten op de ontwikkelingen in de zorgvraag.

In publicatie 2 zoomen we in op de participatiesamenleving: hoe kunnen mensen die zorg nodig hebben met behulp van hun omgeving in hun vertrouwde omgeving blijven wonen en zoveel mogelijk normaal functioneren?

Inmiddels is ook de vierde publicatie gereed. In deze vierde publicatie staat vastgoed centraal: hoe kan vastgoed wonen en welzijn verbinden?

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search