Skip to content
Terug naar kennisbank

Hoe ga ik om met de impairmenttoets?

Het opstellen en laten controleren van de jaarrekening over 2023 is weer in volle gang. Daarbij kan je niet om de impairmenttoets heen. Het doorvoeren van een bijzondere waardevermindering van vaste activa kan grote gevolgen hebben voor je zorgorganisatie. Wat is daarbij een pragmatische aanpak? Lees gauw verder voor onze tips!

Hoe zat het ook alweer?

Zorgorganisaties dienen per balansdatum te beoordelen of er een indicatie is van een bijzondere waardevermindering (impairment) van onder andere de vastgoedportefeuille. Gewijzigde marktomstandigheden, ontwikkelingen in marktrentes of fysieke schade aan het vastgoed zijn voorbeelden van een dergelijke indicatie. Als er dus indicaties zijn, dan dient de organisatie de realiseerbare waarde van een actief vast te stellen en deze vervolgens te vergelijken met de boekwaarde. Als deze realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde, dan dient een bijzondere waardevermindering te worden verwerkt.

Aanpak

Het bepalen van de realiseerbare waarde gebeurt aan de hand van de bedrijfswaardeberekening, uitgaande van going concern. Bij een dergelijke berekening worden de toekomstige inkomsten en uitgaven die het actief realiseert teruggerekend naar nu om de contante waarde te bepalen. De in onze optiek te doorlopen stappen zijn als volgt:

  • Verzamel gegevens met betrekking tot de exploitatie, historische activa, investeringen en mutaties werkkapitaal.
  • Bepaal onder meer restwaarden, indexaties en de disconteringsvoet om de kasstromen terug te rekenen naar nu.
  • Confronteer de uitkomsten van de boekwaarde van de materiële vaste activa met de bedrijfswaarde.
  • Analyseer de uitkomsten en stel eventueel de gekozen parameters bij.
  • Stel een position paper op, waarin zowel de gehanteerde uitgangspunten als de financiële uitkomsten worden besproken.

Tips

Met onze ervaringen bij het ondersteunen bij en opstellen van de impairmenttoets delen we graag een aantal tips:

  • Zorg voor een bestendige gedragslijn. Dat betekent dat gekozen uitgangspunten ook de volgende jaren moeten worden gebruikt en dat deze niet zomaar mogen worden aangepast met als doel om daar voordeel uit te halen.
  • Kies voor actuele, betrouwbare en herleidbare gegevens om te voorkomen dat er met verouderde en/of foutieve invoer wordt gewerkt.
  • Bepaal vooraf de berekeningsmethode. Neem je alle kasstromen van de organisatie mee (EBITDA methode) of ga je alleen voor de NHC en/of vastgoedposten volgens de gebouwgebonden methode? Bij een negatieve zorgexploitatie kan het verstandig zijn om voor de gebouwgebonden methode te kiezen, omdat daarmee het risico op een afwaardering wordt verkleind.
  • Bepaal vooraf het aggregatieniveau. Voor eigen inzicht kan het waardevol zijn om op gebouwniveau inzicht te verkrijgen, ook al wordt dat door de accountant niet verlangd. Probeer in ieder geval op een zo hoog mogelijk niveau extern te rapporteren.
  • Stem de verwachte levensduur af met de exploitatie. Zorg dat opbrengsten, kosten en investeringen de verwachte looptijd van de gebouwen kunnen verantwoorden. Vergeet bij bijvoorbeeld een nieuwbouwlocatie niet om halverwege de looptijd een tussentijdse renovatie of vervanging van installaties mee te nemen.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search