Skip to content
Terug naar kennisbank

Het was toch een goed idee?

De hedendaagse context waar organisaties en sectoren zich in bewegen is zeer dynamisch. De zorgsector is hier geen uitzondering in en kent, net als andere sectoren, vele (toekomstige) uitdagingen. Naast de waan van de dag waarin de continuïteit, financiering van de zorg en arbeidskrapte vaak een dagelijks vraagstuk is, zien wij bij veel van onze klanten dat zij ook de ambitie hebben om mee te blijven bewegen en te anticiperen op deze ontwikkelingen.

Breed draagvlak creëren

Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden zijn zorgorganisaties genoodzaakt om op een andere manier te gaan kijken. De wijze waarop deze vraagstukken door organisaties benaderd worden verschilt. Een rode draad die wij signaleren is dat organisaties in toenemende mate een beroep doen op een brede groep medewerkers binnen de organisatie om over deze vraagstukken mee te denken.

In een wereld die aan verandering onderhevig is vinden medewerkers dit een positieve ontwikkeling. Zij vinden het fijn om de ruimte te krijgen en mee te participeren in vraagstukken die hen ook raken. Bijkomend voordeel is dat er gezamenlijk “eigenaarschap” ontstaat. Medewerkers zijn vanuit de eigen expertise betrokken zijn en bieden toegevoegde waarde vanuit de eigen kennis en ervaring. De participatie en diversiteit van medewerkers leidt tot andere invalshoeken en verfrissende ideeën. Er ontstaat synergie waarin de beleidsmatige doorkijk getoetst wordt aan de praktische werkelijkheid, en uitvoerbaarheid.

In de praktijk horen en zien wij dat ideeën en voorstellen gedeeld en besproken worden tijdens brainstormsessies, ronde tafelgesprekken of op heidagen. Medewerkers, managers en het bestuur zijn enthousiast en “lijken” het idee te omarmen. Niet zelden zien wij dat na een dergelijke sessie het idee of voorstel geen vervolgt krijgt. Resultaat? Een teleurgestelde medewerker die in de toekomst minder bereid is om bij vraagstukken mee te denken. Een uitkomst die voor zowel voor de medewerker als organisatie niet wenselijk is.

Als organisatie wil je dit voorkomen. Maar hoe doe je dat en wat zijn belangrijke aandachtspunten? Gezamenlijk dienen voor vraagstukken oplossingen gevonden te worden om de zorg toekomstbestendig te houden. Essentiele elementen in dergelijke trajecten zijn het proces en de relatie. Factoren die forse impact hebben op het idee, de uitwerking en het uiteindelijke resultaat.

Wij merken dat in hier in organisaties vaak te weinig aandacht aan wordt besteed. Hoe verloopt het proces? Wie heeft beslissingsbevoegdheid? Welke consequentie heeft het idee of voorstel binnen de organisatie? Zomaar enkele relevante zaken en vaak zien wij dat in de praktijk het inzicht of een eenduidig antwoord ontbreekt.

Vanuit onze individuele en/of integrale expertise kunnen wij je op dergelijke vraagstukken ondersteunen, begeleiden, praktische handvatten of inzichten bieden waar jij als organisatie jouw voordeel mee kunt doen.

Goed idee? En wil je eens vrijblijvend sparren en/of weten wat wij voor jou kunnen betekenen neem dan contact op met business consultant Jeffrey de Jager, j.dejager@aag.nl.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search