Skip to content
Terug naar kennisbank

Het samenspel met de financiële afdeling binnen de organisatie

Er is al veel geschreven over de snelheid waarmee veranderingen en ontwikkelingen in de (zorg)wereld gaande zijn, en de complexiteit van vraagstukken die dit met zich meebrengt binnen de organisatie. Ook wij hebben hier in eerdere nieuwbrieven al vaker op ingezoomd.

Het stuk stakeholdersmanagement is hierbij wellicht nog wat onderbelicht gebleven. Onterecht want het (kunnen) blijven voldoen aan de verwachtingen van stakeholders zowel binnen als buiten de organisatie is een continue uitdaging. Enkele vragen die hierbij spelen betreffen:

  • Hoe robuust of flexibel is jouw organisatie?
  • Hoe gaat jouw organisatie om met al deze veranderingen en/of speelt zij in op de ontwikkelingen?
  • En welke focus heeft de organisatie?
  • Welk prioriteiten vinden stakeholders belangrijk en aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Als antwoord op deze vragen is het onder andere van belang dat de financiële functie binnen de organisaties meebeweegt, zich ontwikkelt en zich centraler gaat positioneren. Door technologische ontwikkelingen zoals Business Intelligence (BI) is de controller, vaak het financieel “geweten” binnen de organisatie, meer dan voorheen in staat om vooruit te kijken en signalen af te geven op mogelijke risico’s en kansen voor de organisatie. Immers hebben stakeholders goedkeuring gegeven aan jouw strategische doelstelling, jaarplannen en financiële resultaten. Zij vragen een bepaalde mate van transparantie in de bedrijfsvoering en worden niet graag verrast als de resultaten tegenvallen en je hier niet tijdig op geacteerd hebt. Het anders positioneren van de financiële functie als “businesspartner” biedt mogelijkheden in de strategische ondersteuning en leidt tot meer toegevoegde waarde voor de organisatie.

Een dergelijke transformatie raakt echter niet enkel de financiële kolom binnen de organisatie. Het is van belang om ook het managementteam hier bewust van te maken. Zij hebben voldoende informatie, inzichten en ondersteuning nodig, zodat zij kunnen bijdragen aan het (financiële) resultaat en doelstellingen van de organisatie. In de praktijk zien wij nog vaak dat finance wordt gezien als de afdeling van de “technische” rapportages, en waarbij stakeholders vinden dat de inhoud afwijkt van de praktijk. We blijven daarmee optimalisatie van de eigen vakgebieden nog te veel als “eilanden” zien, terwijl het juist de bedoeling is om de performance van de organisatie als geheel te verbeteren door deze met elkaar te verbinden.

Het samenspel tussen functionarissen en vakgebieden dient dus geoptimaliseerd te worden. Naast het kritisch volgen van de prestaties, dient de financiële kolom meer in te zetten op ondersteuning binnen de organisatie. Het uitstippelen van een gezamenlijke koers leidt tot een integrale focus waarin een centrale rol is weggelegd voor finance. Hoewel het aanleveren van financiële stuurinformatie en het bieden van inzichten de basis zijn, moet hierover ook het goede gesprek gevoerd worden. Dit vraagt om andere skills van de financiële functie. In plaats van de “hard-skills”, zijn opeens de “soft-skills” belangrijk. Hoe stel ik de juiste vragen? Met welke invloeden heb ik te maken en hoe ga ik daarmee om?

Het samenspel verbeteren binnen jouw organisatie? Afhankelijk van de behoefte en het “volwassenheidsniveau” bieden wij gestandaardiseerde oplossingen tot maatwerk. Van quick wins tot een volledige transformatie, waarbij organisatiestructuren, processen en systemen worden geoptimaliseerd. Is dit misschien nog een brug te ver? En wil je op inhoud eerst de financiële functie anders positioneren dan biedt de opleiding “Hoe word ik een betere financiële businesspartner in de zorg” mogelijk al een oplossing. Lees hier meer informatie.

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen of wil je eens vrijblijvend sparren?

Neem dan contact op met: Jeffrey de Jager (j.dejager@aag.nl) en/of Folkert-Jan Slagter (f.slager@aag.nl).

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search