Skip to content
Terug naar kennisbank

Het huishoudboekje: terug van weggeweest

Zorgorganisaties worden continu uitgedaagd om de juiste beslissingen te nemen bij het aanbieden van zorgdiensten. Hierbij wordt meestal het perspectief van de organisatie goed geborgd. Een belangrijk onderdeel bij het nemen van dergelijke beslissingen is inzicht hebben in de financiële draagkracht van (toekomstige) cliënten. Met name bij de afweging tussen het aanbieden van Volledig Pakket Thuis (VPT) en zorg in een intramurale setting (ZIN) is dit inzicht cruciaal. Het opzetten van huishoudboekjes biedt in deze vraagstukken scherpzinnige inzichten in de financiële draagkracht van (toekomstige) cliënten. In dit artikel wordt belicht hoe huishoudboekjes kunnen dienen als een middel tot het begrijpen van de financiële context van cliënten en de keuzes die daarmee gemoeid zijn.

Huishoudboekjes in de zorgsector zijn op maat gemaakte doorsnedes van iemands financiële situatie: inkomsten, uitgaven en potentiële financiële verplichtingen. De inkomstencomponent omvat bijvoorbeeld de AOW en een eventueel aanvullend pensioen. Daarnaast spelen aspecten als burgerlijke staat en het vermogen van het individu ook een belangrijke rol. Een belangrijke inkomstenbron in het totaalplaatje, zijn de toeslagen. Huishoudboekjes geven inzicht in de toeslagen waar iemand recht op heeft bij een bepaald inkomen en vermogen.

Als de inkomsten worden afgezet tegen de uitgaven die iemand maandelijks moet maken, kan worden beoordeeld of het financieel aantrekkelijker is voor een individu om zorg in een intramurale setting af te nemen of via de leveringsvorm VPT. Zo kunnen deze huishoudboekjes zorgorgnanisaties helpen navigeren tussen de overweging van het realiseren van een intramurale zorgsetting of een VPT leveringsvorm, en welke doelgroepen voor deze leveringsvormen in aanmerking zouden kunnen komen.

Dit alles lijkt eenvoudig, maar het inzicht zorgt in de praktijk toch voor discussie. Een goed voorbeeld hiervan is duurzaamheid. Door als organisatie te investeren in de duurzaamheid (energiezuinigheid) van een gebouw kunnen zorgorganisaties zowel hun ecologische voetafdruk verkleinen, alsmede direct invloed uitoefenen op het drukken van de maandelijkse kosten voor de cliënt/bewoner. Maar wie betaalt dit? Is een huurverhoging verantwoord voor de cliënt, wanneer zij indirect worden gecompenseerd door lagere energielasten?

Het maken van de keuze tussen intramurale en VPT leveringsvormen is in de praktijk echt een complex vraagstuk. Huishoudboekjes klinkt als iets van vroeger, maar is zo belangrijk in het besluitvormingsproces.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search