Skip to content
Terug naar kennisbank

Het belang van participatie bij zorgvastgoedvraagstukken: samen bouwen aan een gezonde toekomst

Het ontwikkelen van zorgvastgoed (bestaand en/of nieuwbouw) en de vraagstukken die dit met zich meebrengt, vormen een groeiende uitdaging voor zorgorganisaties. Trends en ontwikkelingen, zoals vergrijzing, de groeiende zorgbehoeften, stijgende kosten, het toenemende personeelstekort en de strenger wordende duurzaamheidseisen, vergen een nieuwe kijk op het ontwikkelen van zorgvastgoed: participatie.

De definitie van participatie is het in kaart brengen van de stakeholders en hen een juiste rol bieden op het juiste moment in het traject. Dit draagt bij aan het creëren van inclusieve oplossingen waarin ieders belang wordt behartigd.

Vraagstukken rondom het ontwikkelen van zorgvastgoed kunnen ver uiteenlopen qua uitdagingen; van het ontwikkelen van veilige en toegankelijke voorzieningen, tot het optimaliseren van het ruimtegebruik en het treffen van de juiste aanpassingen op de veranderende zorgbehoeften. Het sturen op aspecten als Tijd, Geld, Organisatie, Informatie en Kwaliteit maken de te maken keuzes vaak nog ingewikkelder. Het betrekken van de juiste stakeholders draagt bij aan het succesvol beantwoorden van deze complexe vraagstukken.

Het is algemeen bekend dat participatie bijdraagt aan onder andere het creëren van draagvlak, transparantie en de kwaliteit binnen een traject. Maar participatie kan ook meehelpen aan het gezamenlijk oplossen van de voorgenoemde vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid en het toenemende personeelstekort. Maar hoe dan?

Simpel, door juist deze vraagstukken in het beginstadium van een ontwikkeltraject  te adresseren. Liefst al bij het tot stand komen van het Programma van Eisen Medewerkers, zorgprofessionals en het netwerk van de cliënt kunnen dan hun inbreng geven over aspecten die van invloed zijn op het aantrekken, behouden en motiveren van personeel in de werkomgeving. Door vastgoed en personeel nadrukkelijker en intensiever met elkaar in contact te laten komen, kan vastgoed ook echt die toegevoegde waarde zijn in het optimaliseren van personeelsinzet. Deze vorm stimuleert ook innovatieve oplossingen!

Bredere participatie laat meerdere stakeholders bij elkaar komen. Hierdoor kunnen onverwachte samenwerkingen en oplossingen ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan andere zorgorganisaties, scholengemeenschappen of lokale ondernemers. Dit soort samenwerkingen kunnen leiden tot stages, scholingsprogramma’s en andere nieuwe initiatieven, waardoor het werkgeluk verbetert en gekwalificeerd personeel wordt behouden of aangetrokken.

Wil je weten hoe wij dit aanpakken? AAG richt participatietrajecten in en maakt hiervoor gebruik van diverse methodieken en workshops om dit vorm te geven. Neem voor meer informatie contact op met Venance Fabriek, adviseur, via 073 6409737.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search