Skip to content
Terug naar kennisbank

Handreiking registratie CO2 gepubliceerd

Organisaties met 100 werknemers of meer zijn vanaf 1 januari 2024 verplicht jaarlijks te rapporteren over het zakelijke verkeer en woon-werkverkeer van werknemers. Om organisaties te helpen bij het invullen van deze ‘CO2-rapportage’, is de handreiking gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit gepubliceerd.

In deze handreiking worden praktische tips en methodes aangereikt om zo aan de gevraagde gegevens te komen.

De rapportageverplichting vraagt organisaties per jaar het totaal aan gereisde kilometers uitgesplitst naar de verschillende vervoermiddelen en brandstoftypen te verzamelen. Je hoeft voor het rapporteren van gegevens over woon-werkmobiliteit en zakelijke mobiliteit niet een geheel nieuwe administratie op te zetten. Veel gegevens kun je waarschijnlijk, met soms kleine aanpassingen, al uit je administratie halen. Ook hoef je niet zelf de CO2 -uitstoot uit te rekenen of verslag te doen van uw mobiliteitsbeleid. De verzamelde gegevens vul je in op een digitaal formulier welke door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is ontwikkeld. Je logt in met e-Herkenning. Hiervoor heb je minimaal niveau eH2+ met machtiging RVO-diensten nodig.

Na het invullen van de gegevens krijg je een rapportage van je CO2 -uitstoot. Dit geeft je inzicht in waar je staat bij het verduurzamen van de woon-werk- en zakelijke mobiliteit van jouw organisatie. De rapportage bevat ook praktische informatie om de werkgebonden personenmobiliteit van jouw organisatie (verder) te verduurzamen.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search