Skip to content
Terug naar kennisbank

Grensarbeiders en salarysplit (vervolg)

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij je geïnformeerd over de grensarbeiders en salarysplit. Hierbij werd aangegeven dat in de praktijk beoordeeld moet worden of een werknemer die bijvoorbeeld woont in België of Duitsland én werkt in Nederland maar ook één of meerdere dagen thuis werkt, voldoet aan de regels dat minder dan 25% van de werktijd in het woonland wordt verricht. De SVB heeft aangegeven dat thuiswerken in de periode van 12 maart 2020 tot en met juni 2023 geen gevolgen heeft voor de sociale verzekering.

Onlangs heeft de Administratieve Commissie voor de sociale zekerheid van ‘migrerende werknemers’ een concept-kaderovereenkomst opgeleverd en is meer bekend geworden over de nieuwe kaderovereenkomst met betrekking tot thuiswerken in het woonland na 30 juni 2023. Deze kaderovereenkomst ziet toe op de sociale zekerheid. Let wel: de regels over belastingheffing en de salary split worden niet beïnvloed door het kaderakkoord!

In april vonden nog technische gesprekken plaats over de implementatie van de overeenkomst door de lidstaten. Na afronding van deze gesprekken kan de minister meer gedetailleerde informatie verstrekken over de inhoud van de overeenkomst, de uitvoering van het noodscenario door de SVB en de gevolgen daarvan voor de burger. In die brief kan zij ook bekendmaken welke lidstaten van plan zijn de overeenkomst te ondertekenen.

Wat zegt de nieuwe kaderovereenkomst?

Op 1 juli 2023 treedt een nieuwe uitzonderingsregeling in werking voor thuiswerkende grensarbeiders. De kaderovereenkomst maakt thuiswerken door werknemers in de woonlidstaat mogelijk tot 50% van de arbeidsduur, zonder dat dit leidt tot een wijziging van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving (indien zowel de werkstaat als de woonstaat de kaderovereenkomst ondertekenen).  Grensarbeiders die gebruik kunnen en willen maken van deze regeling kunnen hiermee geregeld thuis blijven werken zonder dat hun sociale zekerheid naar hun woonland verschuift. Deelname door lidstaten is vrijwillig, met andere woorden de EU-lidstaten bepalen zelf of ze de overeenkomst ondertekenen en uitvoeren. Nederland en België hebben aangekondigd de overeenkomst te zullen ondertekenen. Duitsland zal waarschijnlijk ook deelnemen, maar een officiële bevestiging daarvan is er nog niet.

Let op: de uitzonderingsregeling gaat alleen over de sociale zekerheid.

Bron: https://grenzinfo.eu/nl

Enkele details

Op wie is het kaderakkoord van toepassing?  

De nieuwe regeling is van toepassing op grensarbeiders die voor de werkgever in het buurland thuiswerken in het woonland. Thuiswerken wordt gedefinieerd als werkzaamheden die via een directe netwerkverbinding met de werkgever worden uitgevoerd.

Let op: in het woonland mogen regulier geen andere werkzaamheden worden verricht (bijv. afspraken met klanten)! Ook in een ander (derde) land mogen geen werkzaamheden worden verricht. In deze gevallen is deze regeling niet van toepassing. Het akkoord geldt ook niet voor zelfstandigen.

Wat verandert er niet? 

De bekende regeling, zoals die al vóór corona gold, blijft in principe voor iedereen gelden. Het nieuwe kaderakkoord is een uitzondering op deze regel en moet daarom apart worden bekeken.

Het blijft dus zo dat als je 25% of meer in je woonland werkt, de sociale zekerheid overgaat naar het woonland. In het woonland moet een A1-verklaring worden aangevraagd om de sociale zekerheid aan te tonen.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search