Skip to content
Terug naar kennisbank

Generatieregeling via de pensioenaangifte

Een generatieregeling biedt oudere medewerkers de mogelijkheid om minder te gaan werken zonder forse salarisdaling. Daarmee draagt een generatieregeling bij aan duurzame inzetbaarheid, zodat oudere werknemers op een gezonde manier naar hun pensioen toegroeien.

In tal van cao’s en andere arbeidsvoorwaarderegelingen worden deze generatieregelingen steeds vaker als (verplichte) regeling opgenomen. De verwachting is, dat daardoor ook steeds meer werknemers gebruik zullen maken van een generatieregeling.

Huidige situatie

De pensioenopbouw bij PFZW van de werknemer loopt automatisch door over het uitbetaalde salaris. Indien de werknemer óók pensioenopbouw wenst over het niet meer uitbetaalde salaris, dan kan bij PFZW voor dat deel een vrijwillige voortzetting worden aangevraagd. Als de werknemer een vrijwillige voortzetting afsluit, volgt hiervan een aparte factuur.

Nieuwe situatie

Met ingang van 1 januari 2024 mag de pensioenopbouw tijdens de generatieregeling ook geheel via de pensioenadministratie (UPA) van de werkgever verlopen. Het voordeel hiervan is dat geen aparte factuur meer nodig is. Deze mogelijkheid wordt ook geboden voor (volledige) pensioenopbouw tijdens aanvullend geboorte-, betaald ouderschaps- en kortdurend zorgverlof. Uiteraard blijft de mogelijkheid van een vrijwillige voortzetting voor de pensioenopbouw tijdens de generatieregeling ook mogelijk bij PFZW. Bij overige vormen van voortzetten van de pensioenopbouw, anders dan tijdens aanvullend geboorteverlof, betaald ouderschapsverlof, kortdurend zorgverlof en degeneratieregeling, geldt nog steeds dat een vrijwillige voortzetting bij PFZW moet worden aangevraagd.

Voorwaarden pensioenopbouw tijdens generatieregeling

De pensioenopbouw tijdens de generatieregeling kan vanaf 1 januari 2024 ook via de werkgever (pensioenaangifte) verlopen. Daarvoor gelden o.a. de volgende voorwaarden:

  • de generatieregeling is in de desbetreffende cao of andere arbeidsvoorwaardenregeling opgenomen;
  • de pensioenopbouw via de werkgever is niet in strijd met wet- en regelgeving en heeft géén nadelige gevolgen voor de pensioenadministratie;
  • lopende vrijwillige voortzettingen bij PFZW voor pensioenopbouw tijdens de generatieregeling blijven ongewijzigd;
  • via de pensioenaangifte (UPA) moet een herkenbare indicatie worden doorgegeven die duidelijk maakt dat een deelnemer de pensioenopbouw wegens gebruik van de generatieregeling via de werkgever voortzet.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search