Skip to content
Terug naar kennisbank

Extra inkomsten genereren door middel van subsidies

Auteur: Tom Deiling

Subsidies zijn geen onbekend fenomeen in de zorgsector. Echter, lang niet altijd wordt het volledige potentieel van subsidies door de zorgorganisaties benut. Deels vanuit een gebrek aan capaciteit, maar ook door een beperkte kennis van de subsidie mogelijkheden. Daarnaast gaat het regelmatig mis bij de verantwoording van de gegunde subsidiegelden, waardoor er een negatief beeld bestaat over het aanvragen van subsidies. In dit artikel wordt beknopt beschreven hoe een subsidietraject succesvol opgepakt kan worden.

Achtergrond

Zorgorganisaties zetten zich in voor kwetsbare doelgroepen. Daarnaast is de zorgsector volop in beweging. Wat ook speelt, is dat de financiering vanuit de zorgkantoren, zorgverzekeraars en de gemeenten continue onder druk staat. Het is voor zorgorganisaties zeer lastig om extra inkomsten binnen de gangbare financieringsstromen te generen. Subsidies voor projecten welke min of meer al op de planken liggen, zouden hierin een uitkomst kunnen bieden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de volgende onderwerpen, waarvoor mogelijk een subsidie aangevraagd kan worden:

  • Innovatieve zorgconcepten.
  • Digitale/technologische toepassingen.
  • Scholingstrajecten.
  • Nieuwe woonconcepten voor kwetsbare doelgroepen.

Vanuit regelingen zoals het Integraal Zorg Akkoord (IZA) of het Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) programma zijn er subsidie mogelijkheden. Daarnaast zijn er diverse Europese, nationale en provinciale subsidieregelingen plus een groot aantal fondsen waarvan gebruik kan worden gemaakt. Bij de subsidieregelingen gaat het vaak om specifieke uitvragen met een concrete deadline van inschrijven. De fondsen zijn veelal gericht op een bepaalde doelgroep waarvoor het hele jaar aanvragen kunnen worden ingediend.

Het subsidietraject

Het is van belang om vooraf, vanuit het projectidee en een bijbehorende kostenbegroting, een inventarisatie te maken van de meest kansrijke regelingen en fondsen. Uiteindelijk moet een keuze worden gemaakt welke regeling(en) en/of fondsen worden aangeschreven. Het is bijvoorbeeld mogelijk om zowel een nationale als provinciale regeling aan te schrijven. Deze subsidies mogen gestapeld worden. Het combineren van 2 nationale regelingen is echter niet mogelijk. Deze subsidies mogen niet gestapeld worden. Hetzelfde geldt voor twee Europese regelingen of twee provinciale regelingen. Soms is het mogelijk om naast een subsidieregeling ook een aantal fondsen aan te schrijven. Bij de fondsen gaat het meestal om kleinschalige, eenmalige en materiele investeringen.

Het uitwerken van een aanvraag is een tijdrovende klus en vraagt om precisiewerk (vergelijkbaar met een aanbesteding bij een gemeente). Over het algemeen moet er een aanvraagformulier worden ingevuld, een projectplan plus begroting worden uitgewerkt en een aantal bijlagen worden toegevoegd. Dit alles komt zeer nauw. Een verkeerde startdatum of bijlage kan al meteen tot een afwijzing leiden. En het opnemen van verkeerde items bij de projectbegroting (operationele kosten in plaats van eenmalige projectkosten; advies- en/of accountantskosten mogen niet altijd worden meegenomen) kan ook resulteren in een lager subsidiebedrag bij de gunning.

Zit de aanvraag erop en is de gunning ontvangen, dan begint eigenlijk pas het echte werk. Namelijk de realisatie en verantwoording van het project. Hiervoor moet een aparte projectadministratie worden ingericht. Vaak wordt een project wel gestart, maar vindt er niet direct controle plaats op de voortgang en de gemaakte kosten, laat staan de vastlegging ervan in het systeem. Dit leidt dan weer tot problemen in de verantwoording en uiteindelijk wordt dan een lager bedrag uitbetaald dan wat eerder was toegekend in de gunning.

Het uitwerken van een goede subsidiescan plus een complete aanvraag en de uiteindelijke verantwoording zijn cruciale elementen voor een succesvol subsidietraject en het genereren van extra inkomsten voor de zorgorganisatie. Dit lijkt misschien veel werk, maar kan zeker zeer lonend zijn.

AAG kan je hierbij ondersteunen door een subsidiescan uit te voeren, de aanvraag uit te werken/in te dienen en/of de projectadministratie (verantwoording) voor je te verzorgen. Daarnaast kunnen we je helpen bij het zo optimaal mogelijk inrichten en borgen van het subsidieproces binnen jouw organisatie.

Zie je mogelijkheden? Dan kun je vrijblijvend contact met Tom Deiling opnemen (t.deiling@aag.nl).

Ter informatie: In de training Zorgverkoop (eerstvolgende datum is op dinsdag 20 februari) komt het genereren van extra inkomsten door subsidies eveneens aan bod.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search