Skip to content
Terug naar kennisbank

Een verhuurorganisatie opzetten als zorgorganisatie, een mooie kans of teveel rompslomp?

Inmiddels is het alweer 10 jaar geleden dat het scheiden van wonen en zorg is ingevoerd. Sindsdien hebben zorgorganisaties de opdracht gekregen om steeds minder zorgvragers intramuraal te huisvesten en het stukje regie over het wonen terug te geven aan de bewoners waar dat kan. Een vraag die bij veel zorgorganisaties rijst is hoe zich dit verhoudt tot het vastgoed. Wil je als zorgorganisatie ook je eigen verhuurorganisatie optuigen? Of wil je juist dicht bij je core business blijven en je richten op de zorg en het stukje wonen aan andere partijen overlaten?

Dit is een strategische afweging die voor iedere organisatie anders zal zijn. Een belangrijke afweging is de mate van regie die je bij de eigen organisatie wilt behouden. Als je als er zorgorganisatie voor kiest om zelf woningen te gaan verhuren en hier ook een zorgovereenkomst aan te koppelen, dan bepaal je zelf de het toewijzingsbeleid en daarmee ook wie bij jullie komt wonen. Ook is het hiermee eenvoudiger te realiseren dat binnen een wooncomplex jullie organisatie de enige partij is die zorg aanbiedt aan de bewoners. Vanuit jurisprudentie is te lezen dat een aandachtspunt voor het koppelen van wonen met zorg wel is dat (potentiële) huurders ook een alternatief hebben in de nabije omgeving. Met deze koppeling van wonen en zorg is het geheel ook beter geclusterd en daarmee efficiënter voor de levering van extramurale zorg zodat een zorg- en dienstverleningsexploitatie ook financieel haalbaar gemaakt kan worden.

Een alternatief kan zijn dat je als zorgorganisatie kiest om samen op te trekken met een woningcorporatie of belegger.. De woningcorporatie of belegger kan zich dan over het woongedeelte ontfermen. Zij kunnen het geheel ontwerpen en in samenspraak met de zorg ervoor zorgen dat er een complex wordt gerealiseerd waar ouderen fijn kunnen wonen en waar ook intensieve zorg geleverd kan worden. Nadeel hierbij kan zijn dat je een stukje regie mist. Een woningcorporatie of belegger kan vastgoed op een dusdanige manier willen realiseren dat het ook courant vastgoed is. Met andere woorden, dat het (financieel) aantrekkelijk vastgoed blijft ook zonder de aanwezigheid van zorg. Dit kan er toe leiden dat in de ontwerpfase een aantal andere afslagen wordt genomen die niet ten goede komen van de zorg. Bijvoorbeeld grotere aantal eenheden per groep dan wenselijk vanuit het oogpunt van de zorg, geen gemeenschappelijke huiskamers of ontmoetingsruimten of het niet meenemen van dagbestedingsruimten.

Impact op tactisch en operationeel vlak

Buiten deze strategische afweging is ook belangrijk om de impact op het tactische en operationele vlak in ogenschouw te nemen. Het verhuren van woningen vraagt namelijk andere kennis en processen dan binnen de zorg gebruikelijk zijn. Als zorgorganisatie zul je een verhuurorganisatie dienen op te zetten die nieuwe huurders binnenhaalt en rondleidt, die jaarlijks een nette afrekening verstuurt voor de servicekosten, op tijd de huren indexeert, weet om te gaan met huurachterstanden en nog een hele hoop andere zaken. Binnen deze diverse onderdelen kun je als zorgorganisatie overwegen om dit in eigen beheer te doen of het uit te besteden. In deze overweging is het met name belangrijk om het volume af te zetten tegen de mate van regie die je wilt hebben als organisatie. Zeker als je verhuurbestand groeit, kan het lonen om juist meer in eigen beheer te houden. Dit is doorgaans lastig te bewerkstelligen als je verhuurorganisatie beperkt is doordat het dan taken worden die mensen erbij moeten doen in plaats van dat ze volledig toegewijd zijn aan de verhuurorganisatie.

We onderscheiden bij het beheren van vastgoed drie onderdelen: financieel-administratief beheer, technisch beheer en commercieel beheer. De eerste twee onderdelen van beheer vraagt om efficiency en kennis van wet- en regelgeving. Het klantcontact bij deze twee vormen is vaak beperkt. Het commerciële beheer vraagt relatief veel klantcontact en zeker als het om wonen met zorg gaat zijn er ook veel vragen over de zorg- en dienstverlening naast het wonen. Juist op dit onderdeel kunnen de medewerkers van de zorgorganisatie van meerwaarde zijn. Op dit onderdeel zit vaak het belang van de zorgorganisatie om vanuit klant- of cliëntperspectief toch in te stappen.

Tot slot is een afweging die je bij het scheiden van wonen en zorg dient te maken is of de doelgroep waarvoor je er als zorgorganisatie voor wilt zijn wel gebaat is bij het zelfstandig wonen of dat ze juist gebaat zijn bij het ontzorgd worden op dit vlak en daardoor beter passen in een intramurale woonsetting.

Wil je meer weten over een verhuurorganisatie? Of wil je geholpen worden om onderbouwd de voor jullie organisatie juiste keuze te maken? Dan kan een workshop, training of opleiding van AAG wellicht uitkomst bieden. Neem contact op met Guus van den Berg, adviseur, via 073 6409140.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search