Skip to content
Terug naar kennisbank

Duurzaam vastgoed bereik je niet door installaties toe te voegen

In de media wordt uitgebreid bericht over nieuwe wetgeving en innovaties voor het verduurzamen van het vastgoed, zowel voor bestaande gebouwen als voor nieuwbouw. Elke keer worden eisen aangescherpt, worden de meetlatten veranderd of zijn er nieuwe inzichten over wat wel en niet goed is.

Zo werd EPC een paar jaar geleden BENG en gaan we naar ENG. De MPG-eis wordt in 2025 voor woningen en kantoren aangescherpt en voor gezondheidszorg ingevoerd. En dan heb je nog alle Europese regelgeving zoals de EED, EPBD en RED. Het is logisch dat je al snel de weg kwijt raakt in dit doolhof van afkortingen, termen, eisen en ontwikkelingen terwijl je als gebouweigenaar en/of -gebruiker wel geacht wordt “de wet” te kennen.

De Trias Energetica als basis

De basis achter al deze wet- en regelgeving is één eenvoudig model: de Trias Energetica.

Deze driehoek gaat uit van drie stappen:

Stap 1: Zorg dat je zo veel mogelijk energie bespaart. Dit kun je doen door o.a. isolatie, LED-verlichting, het tijdig in- en uitschakelen van installaties en het goed inregelen van bijv. je verwarmingsinstallatie.

Stap 2: Zorg dat je zo veel mogelijk duurzame energie gebruikt, zoals zonnepanelen, warmtepompen en windmolens of een duurzaam warmtenet.

Stap 3: Gebruik zo schoon mogelijke “fossiele” energie als stap 1 en 2 niet afdoende zijn. Dus liever groen gas dan aardgas en groene elektriciteit dan grijze.

Als je minder energie verbruikt, dan gaan stap 2 en 3 automatisch de goede kant op. Ofwel: voorkomen is beter dan genezen.

Duurzaamheid leidt tot meer installaties?

De afgelopen jaren zag je dat we duurzame nieuwbouw met méér installaties op hebben gelost, die niet alleen van zichzelf al ingewikkelder zijn maar die onderling ook nog eens samen moeten werken. Daardoor zijn de kosten van nieuwbouw en het aandeel van installaties daarin fors toegenomen. Niet alleen de investeringskosten, maar ook de kosten van onderhoud, keuringen, energie, installatiemanagement en vervanging gedurende de totale levensduur van het gebouw. En in de praktijk blijkt het goed inregelen van die installaties lastiger dan verwacht, met veel ontevreden gebruikers en een ongezonde leefomgeving als gevolg.

Ook het aandeel van deze installaties in het materiaalgebruik van onze gebouwen is aanzienlijk. Tussen de 35 en 50% van de milieuschade van nieuwbouw, gemeten volgens de meetlat Milieuprestatie Gebouwen (MPG), komt van de installaties af.

Een andere kijk op duurzame nieuwbouw

De aanscherping van de MPG-eisen in 2025 en de komst van energie neutrale gebouwen (ENG) over ongeveer 5 jaar betekent dat we niet alleen anders naar het ontwerp en het gebruik van materialen van het gebouw zelf moeten kijken, maar zeker ook naar de materialisering en het ontwerp van de installaties.

Het oplossen van deze puzzel kan niet zonder integraal naar de verduurzamingsopgave te kijken.
Kun je het gebouw zo ontwerpen dat het van zichzelf een goed binnenklimaat met zich meebrengt en weinig energie vraagt? Welke duurzame materialen kunnen daar het beste een bijdrage aan leveren? Hoe ga je om met de inval van zonlicht in de zomer en winter? Wat is de invloed van groen rondom, op en aan je gebouw? Welke installaties heb je echt nodig? Hoe zorg je ervoor dat je gebouw zo lang mogelijk gebruikt kan worden, zonder al te grote aanpassingen?

Al deze aspecten zullen hun weerslag hebben op je vastgoedbeleid en je programma van eisen. En tot slot zul je moeten kijken naar de financiële aspecten. Niet alleen naar de benodigde investeringen, maar integraal naar alle kosten gedurende de (langere) levensduur van je pand.

Als je meer wilt weten over onze visie op toekomstbestendig zorgvastgoed, neem dan gerust contact met ons op voor een afspraak. We zoeken graag samen met jullie een passende oplossing voor deze uitdagende en interessante puzzel.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search