Skip to content
Terug naar kennisbank

De zorg verbeteren door duurzaam te zijn

Tijdens de lunchworkshop Spreek Vloeiend Klimaat hebben we onze collega’s verder meegenomen in het belang van de duurzaamheidstransitie. Duurzaamheid krijgt namelijk steeds meer en nadrukkelijker aandacht binnen AAG en dat is goed nieuws. Wat in 2022 begon met het ondertekenen van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0, is inmiddels uitgegroeid tot een mooie duurzaamheidsvisie met ambitieuze concrete doelen, een actief Green Team én een duurzaamheidsteam voor verduurzaming van onze diensten en producten.

Dit alles is in het leven geroepen zodat AAG naast zelf duurzaam te zijn, ook de zorg kan verbeteren door zorgorganisaties te helpen toekomstbestendig te zijn. In het kader van ‘practice what you preach’ grijpen we dit moment aan om een inkijkje te geven in hoe AAG zichzelf ontwikkelt in het licht van duurzaamheid.

Week van de duurzaamheid

Tijdens de landelijke campagne Zorg voor Energie hebben we onze collega’s verder meegenomen in het belang van duurzaamheidstransitie. Het was een gevarieerd programma met onder andere een clinic over elektrisch rijden en een aantal inspirerende podcasts over duurzaamheid in de zorg; ‘duurzaam HR beleid’, ‘dat ziekenhuizen net zoveel CO2 stoten uit als Schiphol’ en over ‘gedragsverandering & duurzaamheid’.

Want wil je echt goed het gesprek met elkaar kunnen voeren over de te nemen maatregelen in het kader van duurzaamheid, dan moet je ook op hetzelfde kennisniveau komen over dit thema. Om dit te bereiken hebben we onze collega’s tijdens de lunchworkshop Spreek Vloeiend Klimaat meegenomen in de betekenis van klimaatwoorden die we vrijwel dagelijks gebruiken: positieve impact, circulariteit, recyclen, re-usables, Green Deals…

Want de vraag is, bedoelen we hier allemaal hetzelfde mee en denken we hetzelfde over de maatregelen die we moeten en kúnnen nemen?”

Door de begrippen te voorzien van context blijkt het makkelijker om informatie te absorberen en echt te begrijpen waar het over gaat. En onze collega’s gingen zelfs een stap verder door eigen gedrag te koppelen aan de vaak nog negatieve impact die zij hebben op het milieu en het klimaat.

CO2-footprint

Om het gesprek tijdens de workshop goed op gang te krijgen, hebben we collega’s op voorhand gevraagd een CO2-footprint test in te vullen. De openheid hierover was fantastisch confronterend én herkenbaar. De vele reisbewegingen die we maken naar klanten én de aanschaf van nieuwe spullen zorgen bij de meeste collega’s voor een flinke voetafdruk.

En, zoals we ook bij onze klanten zien en nu ook weer in de gesprekken tijdens de workshop, vrijwel iedereen heeft de intentie om duurzamer te leven en te werken, maar het ontbreekt vaak aan goede voorlichting om de juiste stappen te zetten.

Practice what you preach

We hebben collega’s beloofd dat zij na de workshop ‘Vloeiend klimaat spreken’ en die doelstelling blijkt goed behaald. De samenhang tussen eigen gedrag (CO2-footprint), circulariteit en Earth Overshoot day is ineens zichtbaar en logisch. Wat een mooie opstap is naar practice what you preach.

Het blijft namelijk niet bij kennisverbreding en het zien van de logische verbanden. We moeten ook stappen nemen in onze eigen manier van werken en daarnaast diensten en producten ontwikkelen om de zorg te verbeteren door duurzaam te zijn.

Wil jij je ook samen met AAG inzetten voor duurzaamheid en wil je ook Vloeiend Klimaat Spreken, meld je dan aan voor de training. Of je nu een formele duurzaamheids-rol hebt binnen jouw organisatie als coördinator of Green Team lid, of als verpleegkundige met een groen hart de verduurzaming wil aanjagen. Na het volgen van deze opleiding heb je handvatten om jouw groende ambities om te zetten in concrete stappen.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search