Skip to content
Terug naar kennisbank

De verandering naar integrale dienstverlening

Zorgorganisaties worstelen met de toenemende zorgzwaarte, hogere kosten van zorg en krapte op de arbeidsmarkt. Dat roept om verandering. Hoe gaan we om met de zorg in de toekomst? Een vraag die ons allemaal bezighoudt. Dat gaat verder dan zorg alleen. Nee; alles rondom die zorg wordt zelfs belangrijker, zijn wij van mening. Dienstverlening, of welzijn, gaat een meer prominente rol krijgen in ons zorgsysteem. De verandering van zorg, wonen en welzijn, naar welzijn, wonen en zorg.

Integrale benadering

Wij geloven in een integrale benadering van welzijn, wonen en zorg vanuit optimale processen en ideale personeelsinzet. Welzijn en ondersteuning vormen de basis voor de werkzaamheden rondom de zorgvrager als onderdeel van één integraal team waarbij zorg wordt geleverd als een service. Zowel op een afdeling of woongroep als bij de zorgvrager thuis.

Deze integrale benadering op een afdeling, woongroep óf thuis in de (zorg)wijk maakt dat welzijn, wonen en zorg hand in hand moeten opereren, maar vanuit hun eigen expertise en kennis. De zorgmedewerker levert alleen de noodzakelijke zorg en een medewerker wonen en welzijn verzorgt de rest. Waar de dienstverlening nu veelal wordt georganiseerd als losse facilitaire onderdelen die ondersteunend zijn aan de zorgverlening, zien we een verschuiving waarbij de dienstverlening veel meer centraal om de zorgvrager heen wordt georganiseerd. Dit wordt dan gedaan door een medewerker wonen en welzijn of woonondersteuner intramuraal of bijvoorbeeld thuishulp in het geval van MPT en VPT in de (zorg)wijk.

Dat gaat niet vanzelf

Van zorg, wonen en welzijn, naar welzijn, wonen en zorg vraagt om een stevige verandering die niet vanzelf gaat. Het implementeren van integrale dienstverlening in de zorg brengt uitdagingen met zich mee. Het vereist goede coördinatie en samenwerking tussen verschillende functionarissen binnen de organisatie, evenals een gedeelde visie en gemeenschappelijke doelen. Het is belangrijk om barrières zoals fragmentatie van zorg, gebrek aan communicatie en beperkte middelen aan te pakken om de integrale dienstverlening effectief te laten functioneren.

Deze verandering vraagt om een gedegen implementatiestrategie. Dit omvat onder andere het stellen van realistische doelen en het bepalen van een tijdlijn voor de implementatie. Daarnaast dient de zorgorganisatie rekening te houden met de mogelijke impact van de verandering op de medewerker en zorgvrager. Training en ondersteuning zijn cruciaal om de overgang naar nieuwe werkwijzen soepel te laten verlopen.

Opleiding en training

Het ontwikkelen van beleid dat samenwerking en coördinatie bevordert, het stimuleren van interdisciplinaire teams en het investeren in opleiding en training van medewerkers zijn enkele van de maatregelen die kunnen bijdragen aan het versterken van integrale dienstverlening in de zorg. Hiervoor zijn training en opleiding van medewerkers om hen vertrouwd te maken met de nieuwe werkwijzen cruciaal. Zorg hierbij voor continue ondersteuning en feedbackmechanismen om eventuele uitdagingen aan te pakken.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search