Skip to content
Terug naar kennisbank

De toekomst van zorghoreca?

In de artikelen ‘Voedingskosten Wlz en ZPM 2024′ van Stijn Creemers, facilitair adviseur bij AAG, geeft hij aan dat het voor veel zorgorganisaties lastig is om voeding aan te bieden binnen de normvergoeding per voedingsdag. Met name op personeelsvlak zijn de kosten voor voeding vaak hoog. Dat heeft vaak te maken met restauratieve voorzieningen die we, met name in de ouderenzorg, vaak zien. Deze zorghoreca wordt gedurende de dag bemenst door medewerkers en soms met ondersteuning van vrijwilligers.

Rendement in commerciële horeca

We zien in de commerciële horeca dat marges klein zijn. Voor een goed rendement is veel omzet nodig. In de zorg liggen de lonen 25 tot 30% hoger dan in de horeca. Daarnaast zijn de verkoopprijzen hoger en wordt er gestreefd naar een productie van 25 tot 30 couverts per medewerker bediening. We zien bovendien dat de horecaondernemer vaak kritisch kijkt naar de openingstijden; enkel open wanneer er voldoende omzet is.

Betaalbaarheid zorghoreca

De restauratieve voorziening in een zorglocatie is vaak gedurende de dag open. Dat is ook begrijpelijk omdat we willen dat bewoners, bezoekers en medewerkers de hele dag terecht kunnen. Maar daarmee komt ook de betaalbaarheid in gedrang. Want kan uit de financiering van de zorg een dergelijke centrale voorziening wel bekostigd worden? Niet op de huidige manier. Om het bestaansrecht te behouden dient men kritisch te kijken naar de processen in de restauratieve voorziening. Wat is het aanbod, welke verkoopprijzen worden gehanteerd, wordt er slim ingekocht en wordt derving voorkomen? Wat zijn de (bemande) openingstijden? Het verhogen van de omzet is vaak lastig. Wijkbewoners lopen de deur niet plat, de medewerker neemt eigen brood mee en de bewoner houdt het bij water in plaats van een glas wijn.

Vernieuwend restauratief concept

Recent heb ik ouderenzorgorganisatie Cardia mogen helpen bij het ontwikkelen van een restauratief concept voor een nieuwbouw VPT locatie. In de centrale voorziening op de begane grond zijn naast zitplaatsen een counter aanwezig en kleine keuken. Hoe gaan we deze voorziening rendabel maken was de vraag vanuit de projectorganisatie van Cardia. Van ’s ochtends tot ‘s avonds personele bezetting, iedereen is welkom en zo kostenneutraal mogelijk. Dat waren zo ongeveer de uitgangspunten.

Met een geformeerde projectgroep vanuit de organisatie zijn we gaan brainstormen. We hebben de doelstellingen geformuleerd, opties onderzocht en ideeën uitgewerkt. Het resultaat is een ontmoetingsruimte waar naast bewoners ook medewerkers, omwonenden en familie/vrienden welkom zijn. Er is dagelijks een warme maaltijd en daarnaast een kleine kaart. Er wordt vanuit gegaan dat alle bewoners (die dat kunnen) ‘beneden’ komen eten. Zowel de lunch als het diner. Men zit aan tafel met gelijkgestemden/-geïnteresseerden. Bij de intake wordt gekeken of dit past bij de nieuwe bewoner. Daarmee heeft het concept van de centrale voorziening invloed op de doelgroep die wordt aangetrokken. Bovendien zorgt het voor efficiëntere processen. Logistiek (door het huis) wordt zoveel mogelijk voorkomen.

Anders denken, anders doen

Om kostenneutraal te kunnen exploiteren wordt, in lijn met de uitgangspunten van WOZO, een bijzonder beroep gedaan op bewoners (1) en mantelzorgers (2), maar ook op zorgmedewerkers en andere professionals (3);

  1. Het vooruitzicht van volledig ontzorgd worden is op deze, te realiseren, locatie Hof van Kerstanje niet aan de orde. Het gaat juist om het samen doen, samen aanpakken en samen voor elkaar krijgen. Bewoners worden uitgedaagd om dingen zelf te doen en daar waar mogelijk anderen te helpen.
  2. Ken je de bardienst van een sportvereniging? In die trant hebben mantelzorgers op Hof van Kerstanje deze zorglocatie een verantwoordelijkheid voor hun naasten, maar ook voor andere bewoners. Bijvoorbeeld samen eten en helpen aan tafel. Maar ook eens een praatje maken met de buurman of de buurvrouw met de rolstoel naar de centrale voorziening rijden.
  3. Als de bewoners in de centrale voorziening aan het eten zijn, dan helpen (zorg)professionals de bewoner daar met allerhande dingen. Naast het helpen van de bewoner aan tafel ook het uitserveren van maaltijden, het helpen in de uitgifte/keuken, etc.

Exploitatie

Door dit concept is een beperkte formatie benodigd ondanks de uitgebreide openingstijden. Personeelskosten komen daarmee, meer dan in traditionele zorghoreca, meer in lijn met de inkoopkosten. Ik hanteer vaak 50-50. Daarvoor is gezamenlijke verantwoordelijkheid en integrale dienstverlening cruciaal. Het samen doen in plaats van “ik doe zorg, jij doet facilitair”. De centrale voorziening is een verlengstuk van de woningen en daarmee van de zorgverlening. Iedereen wordt hierbij betrokken en iedereen heeft dan ook een stukje verantwoordelijkheid. Dat is spannend en moet zijn werking nog bewijzen, maar we weten ook dat dit de manier is waarop de zorg toegankelijk blijft. Ik ben er van overtuigd dat er meer van dit soort concepten gaan volgen.

Wil je meer weten over dit concept bij Cardia of wil je in jouw organisatie onderzoeken welk restauratief of facilitair concept werkt en toekomstbestendig is? Neem dan contact met mij op!

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search