Skip to content
Terug naar kennisbank

De rol van risicomanagement bij het behalen van de doelstellingen binnen jouw zorgorganisatie

In een complexe omgeving met veel dynamiek en soms hectiek, is het voor zorgorganisaties belangrijk om focus te houden op organisatiedoelstellingen. Het is essentieel dat risico’s die zich voor kunnen doen in het realiseren van deze doelstellingen beheerst worden. Met een mooi woord noemen we dat ‘risicomanagement’. Hierbij worden proactief risico’s (maar ook kansen) geïdentificeerd, geanalyseerd en beheert om zo een solide basis te vormen voor het behalen van de doelstellingen en belemmeringen te minimaliseren.

Risicomanagement?

Risicomanagement is het op systematische wijze identificeren, bespreken, beheersen en evalueren van mogelijke gebeurtenissen die de doelstellingen van een organisatie kunnen beïnvloeden. Eveneens moet de impact van het risico meegenomen worden in de afwegingen. Zodat de focus niet komt te liggen op de risico’s met een lage impact, maar met name aandacht is voor risico’s met een hoge impact. Concreet betekent dit het begrijpen en aanpakken van risico’s die variëren van operationele vraagstukken, kwaliteitskwesties, financiële uitdagingen en zelfs ethische dilemma’s.

Het toepassen van risicomanagement begint bij de identificatie van risico’s binnen de gehele organisatie. Hierna kan worden ingezoomd op de verschillende bedrijfsonderdelen die vaak een niveau lager liggen. Dit kan variëren van medische issues, personeelstekorten, onbetaalde zorgverlening tot veranderende wet- en regelgeving.

Met het inzicht dat je krijgt in de diverse aanwezige risico’s, is het van belang deze nader te analyseren op de waarschijnlijkheid dat deze voorkomt en welke impact dit heeft. We zijn geneigd de impact vaak te vertalen naar de financiële impact, maar deze kan net zo goed materieel zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verkeerd toedienen van medicatie en de persoonlijke gevolgen die dat kan hebben voor cliënt, medewerker, organisatie (media). De waarde van de kans dat het voorkomt en de impact die het heeft op jouw organisatie, geeft vervolgens de prioritering aan van risico’s en de te bepalen strategie om de risico’s te managen/beheersen. Als organisatie kun je ervoor kiezen risico’s te verminderen, te vermijden, over te dragen of te accepteren.

Na de implementatie van de strategische keuze is het noodzakelijk om continue te blijven monitoren. Zijn de (beheers)maatregelen effectief? Is het nog wel een risico? Of zijn er mogelijk nieuwe risico’s ontstaan in de tussenliggende periode?

Waarom risicomanagement toepassen binnen de organisatie?

Door een gedegen analyse en begrip van het (mogelijke) risico, wordt de organisatie bewust van haar handelen, en de consequenties die dit handelen heeft. Als organisatie wil je beter geïnformeerd worden over de risico’s om vervolgens tot heldere besluitvorming te komen. De kwaliteit en veiligheid van de zorg verbetert doordat op risico’s wordt geanticipeerd.

Een ander bijkomend voordeel is het verhogen van de efficiency. Door proactief risico’s aan te pakken, kunnen organisaties efficiënter werken en onnodige kosten vermijden. Het zal je – als bestuurder van een organisatie – het gevoel geven beter “in control” te zijn en niet steeds overvallen te worden door situaties die jij (eigenlijk) had kunnen overzien.

Natuurlijk zijn er niet enkel voordelen, maar kent risicomanagement ook nadelen (of risico’s). Alvorens risicomanagement binnen een organisatie is opgestart, kost dit de organisatie tijd en geld. Een organisatie kan de implementatie als tijdrovend en kostbaar ervaren. Wees jezelf als organisatie bewust dat de implementatie van risicomanagementprocessen iets is van de lange adem.

Het risico bij risicomanagement is dat de nadruk te veel op de risico’s komt te liggen en op discontinuïteit. Binnen de organisatie kan dit leiden tot een defensieve opstelling in de ontwikkeling van de organisatie/strategische doelstellingen, hetgeen eigenlijk weer haaks staat op groei en innovatie waar juist een bepaalde mate van risicobereidheid genomen dient te worden.

Tot slot is het een utopie om te denken dat risicomanagement ervoor zorgt dat er geen risico’s meer zijn. Er kunnen altijd onverwachte risico’s optreden die vooraf niet bedacht waren. Een beetje dynamiek binnen de organisatie is daarom niet erg!

Zie risicomanagement daarom ook als hulpmiddel en/of instrument voor het behalen van de doelstellingen binnen de zorgorganisatie in 2024 en met name de focus en de wijze waarop dit beheersbaar behaald dient te worden. Benieuwd hoe wij kunnen ondersteunen bij het behalen van jouw organisatiedoelstellingen? Neem dan vrijblijvend contact op met Jeffrey de Jager, j.dejager@aag.nl.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search