Skip to content
Terug naar kennisbank

De Integrale serviceorganisatie: organiseren vanuit klantwaarde met de juiste mix van mens, proces en systeem

Auteur: Mathijs Ras

Herkenbaar? Jouw medewerkers hebben het gevoel van het kastje naar de muur gestuurd te worden als zij een vraag hebben of storing melden bij de ondersteunende diensten als ICT, Facilitair, Vastgoed of HR. Enkele vragen die wij veel tegenkomen: “ik meld iets maar hoor niets”, “ik weet niet bij wie ik moet zijn”, “wat is de status van mijn melding”, “ik ben veel tijd kwijt met een melding maken!”

Geen onwil

Ondersteunende afdelingen wíllen vaak wel samenwerken, maar in de praktijk lukt dat onvoldoende. Doordat de focus voornamelijk ligt op de optimalisatie binnen de eigen afdeling en minder op het proces, en doordat iedereen ervan uitgaat dat een andere afdeling het onderwerp wel oppakt. Simpel gezegd: het zicht op het gehele proces ontbreekt.

Klantwaarde centraal!

Een goede Integrale serviceorganisatie bestaat uit het geheel van een zoek- en meldportal, bemensing, servicedesk, processen en afspraken met de backoffices. Procesoptimalisatie gaat hierbij hand in hand met een lerende organisatie: kennis wordt steeds meer van de specialisten naar de generalisten van de servicedesk overgedragen, zodat steeds meer vragen door hen kunnen worden opgepakt.

Veranderen, moet dat?

Leuk, zo’n Integrale serviceorganisatie, maar dat is nogal “hoog over”. En hoe moet ik mijn medewerkers dan meekrijgen?  

Eén serviceorganisatie voor de gehele bedrijfsvoering inrichten, dat is nogal wat. Het betekent een organisatorische verandering binnen de ondersteunende diensten én het meenemen van de medewerkers (zowel zorgcollega’s als ondersteunende diensten) in de verandering. Politiek in organisaties, verkokering, weerstanden bij medewerkers (wat betekent het voor mijn werk?) zien we veel. Door heldere en frequente communicatie in elke stap van het proces en inspraak ontstaat draagvlak.

Wees daarbij wel helder dat het uitgangspunt is: vanuit de klant werken en denken! Het proces staat dus centraal en niet de eigen afdeling. Het betekent een nieuwe manier van werken, een grote cultuurverandering! Vanuit de cliënt- en medewerkerreis worden processen opnieuw ingericht. Dus: van aanbodgericht naar vraaggericht denken en inrichten.

De uitgangspunten en ambitie leg je vast in een visiedocument, wat met betrokkenen (MT, teamleiders, medewerkers, OR) wordt opgesteld. Dit vormt dan de leidraad voor de verdere invulling.

De kunst bij een dergelijk proces is de combinatie van mens (cultuur en gedrag), systeem (meldportal en andere applicaties) en proces (hoe doen we wat?) voor ogen te houden. Dat vraagt veel van de competenties van een projectleider of procesbegeleider. AAG kan hierbij helpen.

Meerwaarde

Wat het jouw organisatie oplevert zijn tevreden medewerkers die zich gehoord voelen, erop kunnen vertrouwen dat er binnen de afgesproken tijd opvolging aan meldingen wordt gegeven en ze op de hoogte worden gehouden van de voortgang, zodat zij zich kunnen richten op de zorg aan cliënten!

Meer weten of sparren over dit onderwerp? Neem contact met ons op!

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search