Skip to content
Terug naar kennisbank

Controleer de Whk beschikking

Middelgrote en grote werkgevers hebben de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2024 ontvangen van de Belastingdienst.

Hierin staat wat de werkgever het volgende kalenderjaar moet betalen aan premie voor de Whk. Die gedifferentieerde premie Whk bestaat uit twee delen:

  • de gedifferentieerde premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA);
  • de gedifferentieerde premie voor de Ziektewet (ZW).

Organisaties die in 2023 zelf het risico dragen voor de WGA of de ZW krijgen ook een beschikking of mededeling toegestuurd. Hierin hoort het premiedeel waarvoor de werkgever eigenrisicodrager is op 0% te staan. Wij raden aan deze beschikking goed te controleren op onderstaande punten:

  • Is het loonheffingennummer dat op de beschikking staat juist?
  • Is de organisatie ingedeeld in de juiste sector
  • Controleer of de organisatie terecht is aangemerkt als (middel)grote werkgever
  • Zijn de juiste loonsommen gebruikt?
  • Kloppen de vermelde premiepercentages?
  • Is de organisatie eigen risicodrager voor de WGA en/of voor de ZW, dan moeten de premiepercentages op nul staan.
  • Klopt het toegerekende bedrag aan WGA- en ZW-uitkeringen van UWV aan (ex) medewerkers.

Ontdek je een fout maak dan bezwaar tegen de beschikking van de Belastingdienst binnen zes weken na dagtekening van de beschikking. Een kleine werkgever ontvangt geen beschikking maar een mededeling ‘gedifferentieerde premie Whk’. Hiertegen kan hij geen bezwaar maken.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search