Skip to content
Terug naar kennisbank

CO2-registratieplicht mobiliteit uitgesteld naar 1 juli 2024

Auteur: Erik Bevers

De inwerkingtreding van de CO2-registratieverplichting voor werkgevers met 100 werknemers of meer wordt opgeschort van 1 januari 2024 naar 1 juli 2024. Werkgevers zijn vanaf dan verplicht gegevens aan te leveren over het woon-werk en zakelijk verkeer van werknemers, met als concreet doel een reductie van 1,5 megaton CO2 (koolstofdioxide) in 2030.

De uitgestelde inwerkingtreding van de CO2-registratieverplichting is het gevolg van het uitgebrachte advies van de Raad van State. De Raad van State heeft gevraagd om enkele verduidelijkingen in de toelichting van het besluit op te nemen. Hierdoor wordt de verplichte datum van rapporteren van 1 januari 2024 verschoven naar 1 juli 2024. Er mag ook nog steeds gekozen worden om wel al vanaf 1 januari 2024 te beginnen met rapporteren. Het advies van de Raad van State ziet alleen op aanpassingen in de toelichting en heeft verder geen effect op het besluit zelf.

Hoe zit het ook alweer?

In het klimaatakkoord van 2019 zijn afspraken gemaakt over het verminderen van de CO2 uitstoot. Één van de afspraken is dat in 2030 werkgebonden personenmobiliteit (wpm) 1,5 megaton CO2 minder uitstoot. De regering wil vooral dat werkgevers bewuste keuzes maken over verduurzaming van de personenmobiliteit en heeft vooralsnog enkel een verplichting tot het aanleveren van gegevens over zakelijke ritten en woon-werkverkeer opgelegd. Op basis van deze gerapporteerde gegevens wordt gemonitord of het gestelde reductiedoel van 1,5 megaton C02 gaat worden bereikt.

Handreiking

Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een handreiking gepubliceerd om duidelijkheid te geven over welke gegevens dienen te worden verzameld voor de rapportageverplichting en hoe dit mogelijk is.

Wat betekent dit voor uw organisatie?

Het Ministerie wil dat je als werkgever verduurzaamt. Keuzevrijheid staat daarbij centraal. Je kunt zelf beoordelen welke maatregelen het beste passen bij uw organisatie. Een mogelijkheid kan zijn dat je jouw wagenpark (deels) vervangt met elektrische voertuigen. Ook kan het stimuleren van hybride (thuis)werken of het stimuleren van het gebruik van de fiets leiden tot een verduurzaming en tevens kostenbesparing voor jouw organisatie.

Te rapporteren gegevens

Vanaf 1 juli 2024 ben je verplicht om een aantal gegevens te rapporteren. Het gaat om alle zakelijke ritten en het woon-werkverkeer van jouw werknemers in Nederland, al zijn er uitzonderingen van toepassing. In principe gaat het om reizen waarvoor je jouw werknemers een financiële vergoeding geeft of waarvoor je een voertuig of vervoersbewijs aan jouw werknemers ter beschikking stelt. Je rapporteert over (de jaartotalen van) het aantal kilometers, het gebruikte vervoermiddel en het soort brandstof.

Voor 2024 rapporteer je over een jaar of wanneer je gebruik maakt van het uitstel slechts over een half jaar. Je levert deze gegevens voor het eerst uiterlijk op 30 juni 2025 aan. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland maakt daarvoor een digitaal platform beschikbaar.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search