Skip to content
Terug naar kennisbank

Brief Belastingdienst: Correctie op het WHK loon 2023 en 2024

Diverse inhoudingsplichtigen hebben begin mei een brief ontvangen van de Belastingdienst met als onderwerp “Correctie op het WHK loon 2023 en 2024”. In deze brief geeft de Belastingdienst aan een verschil te hebben geconstateerd in de aangifte loonheffingen over 2023.

In de aangifte loonheffingen moet het bedrag in de rubriek ‘Totaal aanwas in het cumulatieve premieloon WHK’ gelijk zijn aan het gezamenlijke bedrag van de 3 rubrieken ‘Totaal aanwas in het cumulatieve premieloon AOF hoog’, ‘Totaal aanwas in het cumulatieve premieloon AOF laag’ en ‘Totaal aanwas in het cumulatieve premieloon AOF uitkering’. Doordat de AOF-premie uit 2 posten bestaat en de WHK uit één ontstaat daar per definitie een verschil.

Echter heeft de Belastingdienst deze brieven ook verstuurd indien er sprake is van een marginaal verschil van € 12,- of lager (afrondingsverschillen). Dit was echter niet de bedoeling. Inmiddels wordt er door de Belastingdienst aan een berichtgeving gewerkt dat deze brief als niet verzonden mag worden beschouwd. Deze berichtgeving ontvangt u medio mei net als de excuusbrief van de Belastingdienst.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search