Skip to content
Terug naar kennisbank

Boekjaar 2024 vraagt focus

Het Cao-akkoord dat voor de zomer is gesloten, belooft van 2024 een uitdagend jaar voor de zorgsector te maken. Organisaties moeten (weer) invulling geven aan diverse trends en ontwikkelingen zoals aan duurzaamheid, digitalisering en Langer thuis. Wij zien dan ook dat veel organisaties een herijkte focus aanbrengen en dit vertalen naar planvorming in de strategie. Waar ligt de focus van jouw organisatie?

Duurzaamheid

De vrijblijvendheid om deel te nemen aan verduurzaming verdwijnt. Veel zorgverzekeraars / zorgkantoren eisen vanuit het inkoopkader langdurige zorg voor 2024 een verduurzamingsplan. Zorgorganisaties en brancheverenigingen sluiten zich aan bij samenwerkingsverbanden en ondertekenen convenanten. Gezamenlijk streven zij naar duurzaam verbruik van productiemiddelen, minder afval en minder energieverbruik. Lees ook het artikel dat we hier eerder over publiceerden.

Digitalisering

Digitalisering biedt kansen voor de zorg. De verwachting is dat dit een aanvullende kracht wordt, en misschien al wel is. Naast gegevensuitwisseling (KIK-V programma), virtueel advies en voorspellende analyses door onder andere kunstmatige intelligentie (AI), is Business Intelligence (BI) een goed voorbeeld. Zorgorganisaties maken steeds meer gebruik van een BI-tool waarin up-to-date inzicht in de cijfers (financieel, productie en bezetting) wordt gegeven. De tool bespaart organisaties tijd waardoor zij zich meer kunnen focussen op bijvoorbeeld het leggen van (dwars)verbanden.

Langer thuis

Met het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) heeft de overheid een plan gelanceerd om de zorg toekomstbestendig te maken. Toekomstbestendige zorg die afgestemd is op de levensstijl en behoefte van de cliënt, past binnen de financiële kaders en arbeidsproblematiek én steeds meer (en langer) in de thuissituatie plaatsvindt. Naast de toenemende druk op het verzorgend personeel, gaan zorgverleners cliënten ook meer op afstand monitoren door gebruik te maken van slimme devices. De zorg ontwikkelt zich van reactieve naar proactieve gezondheidszorg (bevoegd = bekwaam). Dit vraagt organisaties en medewerkers om:

een andere attitude;
een andere invulling van de werkzaamheden;
het betrekken van familie en mantelzorgers.

Hulp nodig?

2024 belooft dus een uitdagend jaar te worden. De vele vraagstukken dwingen tot keuzes en vragen om een plekje in de visie, strategie en begroting. Stel je prioriteit aan duurzaamheid, digitalisering of de toekomstige zorg of aan een mix van diverse ontwikkelingen? Waar ligt jouw focus in het aankomende jaar, welke keuzes moet je maken en hoe verhouden vraagstukken zich tot elkaar? En kom je er niet uit om alle uitdagingen te overzien? AAG is er om je vanuit verschillende expertises daarbij te helpen.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search