Skip to content
Terug naar kennisbank

Bezuinigingen langdurige zorg van tafel: NHC-korting 2024 toch teruggedraaid?

Recente ontwikkelingen in de langdurige zorg wijzen op een ommekeer in het beleid van het demissionaire kabinet. De voorgenomen bezuinigingen voor de langdurige zorg worden teruggedraaid, nadat al eerder deze zomer enkele bezuinigingen werden geschrapt. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde vóór een amendement om ook de resterende € 193 miljoen aan bezuinigingen van tafel te krijgen.

Dit bedrag omvat € 117 miljoen* aan bezuinigingen op de normatieve huisvestingscomponent, die van invloed zijn op ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast is er een netto bezuiniging van € 46 miljoen gekoppeld aan de “scheiden wonen en zorg”-maatregel, en een bezuiniging van € 30 miljoen gekoppeld aan valpreventie.

Hoewel het lijkt alsof de NHC-korting vanaf 1 januari 2024 (-217 miljoen) wordt teruggedraaid in de NZa-tarieven, blijft de vraag hoe dit wordt verwerkt en of dit een structurele verandering betekent. Ook de gevolgen voor de naar voren gehaalde duurzaamheidsgelden (+100 miljoen) zijn nog niet helemaal duidelijk.

Voor zorgorganisaties blijft de precieze impact van deze ontwikkelingen nog onzeker, maar het is wel duidelijk dat er veranderingen op komst zijn. Deze hebben mogelijk een (grote) financiële impact op bestaande gebouwen en zeker ook op nieuwe initiatieven. Het is belangrijk om deze ontwikkelingen nauwlettend te volgen voor de toekomst van de langdurige zorg.

*De voorgenomen herijking van de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC)-tarieven leidt tot een verlaging van de tarieven met € 217 miljoen per 2024. Het naar voren halen van extra middelen voor duurzaamheid in de tarieven van 2024, resulteert in een verhoging van € 100 miljoen. Per saldo betekent dit een verlaging van het Wlz-kader met € 117 miljoen structureel vanaf 2024.

 

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search