Skip to content
Terug naar kennisbank

Bezuiniging op de NHC voor 2024 toch teruggedraaid

Zoals eerder bekend worden de voorgenomen bezuinigingen op de langdurige zorg teruggedraaid. Op 19 juni 2024 zijn door de NZa de bijgestelde beleidsregels voor de Wlz gepubliceerd. Hiermee is duidelijk geworden wat het effect is van het terugdraaien van de bezuinigingen op de normatieve huisvestingscomponent (NHC).

De aangekondigde bezuiniging  van € 117 miljoen* wordt gecompenseerd in de tarieven voor 2024. Daarmee wordt de NHC-korting door het verlagen van de disconteringsvoet van 4,65% naar 4,03% nogmaals een jaar uitgesteld. De NZa benoemt specifiek dat deze compensatie alleen geldt voor het jaar 2024 en dus niet om een wijziging van de systematiek van de NHC. Het heeft er daarmee alle schijn van dat ook het tweede jaar uitstel niet leidt tot afstel.

*De voorgenomen herijking van de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC)-tarieven zou leiden tot een verlaging van de tarieven met € 217 miljoen per 2024. Het naar voren halen van extra middelen voor duurzaamheid in de tarieven van 2024, resulteert in een verhoging van € 100 miljoen. Per saldo betekent dit een verlaging van het Wlz-kader met € 117 miljoen structureel vanaf 2024.

 

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search