Skip to content
Terug naar kennisbank

Belastingdienst verstuurt brieven voor herziening AWF-premie

Mogelijk heb je als werkgever één of twee brieven van de Belastingdienst ontvangen over de herziening van de AWF-premie voor 2022. Deze brief heb je ontvangen omdat de Belastingdienst van mening is dat voor bepaalde werknemers de lage AWF-premie in 2022 herzien had moeten worden.

Door de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) betaal je als werkgever sinds 1 januari 2020 een lage AWF-premie voor onbepaalde tijdcontracten (niet zijnde oproepcontracten). Voor bepaalde tijdcontracten en oproepcontracten betaal je de hoge AWF-premie.

In twee situaties kan het zijn dat je als werkgever de AWF-premie met terugwerkende kracht in 2022 had moeten herzien van laag naar hoog. Het gaat hierbij om de volgende situaties:

  • de dienstbetrekking eindigde binnen 2 maanden na aanvang en er was sprake van een vast contract met vaste uren;
  • de werknemer krijgt binnen één kalenderjaar meer dan 30% extra uren verloond dan contractueel voor dat jaar is overeengekomen.

Bij werknemers met een vast contract en die gemiddeld minder dan 35 uur per week werken geldt dat, wanneer de werkgever in een kalenderjaar meer dan 30% extra uren heeft verloond ten opzichte van het aantal uren dat voortvloeit uit de overeengekomen arbeidsomvang in dat jaar, alsnog de lage AWF-premie moet worden herzien.

Heb je als werkgever een brief ontvangen dan dien je actie te ondernemen:

  • Moet de AWF-premie laag inderdaad herzien te worden dan dien je de loonaangifte van 2022 te corrigeren.
  • Is de AWF-premie laag terecht toegepast maar heb je toch een brief ontvangen? Dan dien je binnen 3 weken na verzenddatum een mail te sturen naar pdww@belastingdienst.nl. In deze uitleg geef je aan waarom de lage AWF-premie is toegepast en dien je het loonheffingennummer, om welke tijdvakken het gaat en het Burgerservicenummer van de werknemers om wie het gaat te vermelden.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search