Skip to content
Terug naar kennisbank

Belastingdienst bereidt zich voor op opheffing handhavingsmoratorium

De Belastingdienst heeft het Handhavingsplan arbeidsrelaties 2024, de perspectiefnota en een memo gepubliceerd.

Handhavingsplan arbeidsrelaties

De ambitie om het handhavingsmoratorium uiterlijk per 1 januari 2025 op te heffen wordt binnen het programma handhaving arbeidsrelaties van de Belastingdienst zorgvuldig voorbereid. De uitwerking hiervan krijgt vorm in het handhavingsplan arbeidsrelaties.

In het handhavingsplan staat beschreven hoe de Belastingdienst in aanloop naar de opheffing van het handhavingsmoratorium per 1 januari 2025 gaat handhaven op arbeidsrelaties van zzp’ers
(2e tranche).

Dit handhavingsplan bestaat uit 3 tranches.

  • tranche 2023: ‘Versterken en verbeteren van de handhaving’
  • tranche 2024: ‘Op weg naar opheffing van het handhavingsmoratorium’
  • tranche 2025: ‘Handhaven zonder handhavingsmoratorium’

Met elke tranche bouwt het handhavingsplan uit naar een meer integrale benadering van de handhaving op de juiste kwalificatie van arbeidsrelaties. De Belastingdienst kan dan weer met terugwerkende kracht handhaven tot de datum van opheffing, met uitzondering van situaties waarin sprake is van kwade trouw of een aanwijzing.

Perspectiefnota

In de perspectiefnota is beschreven hoe het ‘normaliseren’ van de handhaving op arbeidsrelaties concreet vorm krijgt. Voor de ambitie om de handhaving op schijnzelfstandigheid te versterken en te verbeteren, en ook om uiterlijk op 1 januari 2025 het handhavingsmoratorium op te heffen, hanteert de Belastingdienst de onderstaande 3-sporen benadering.

  1. Actieve samenwerking met de markt om bij te dragen aan werkbare situatie.
  2. Specifieke aandacht voor posten, sectoren en branches, waar (grote) onzekerheid is over de juistheid van de kwalificatie van de arbeidsrelatie(s).
  3. Specifieke aandacht binnen de reguliere klantbehandeling: realiseer wat je belooft.

Memo handhaving arbeidsrelaties

In het memo handhaving arbeidsrelaties heeft de Belastingdienst gepubliceerd wat de gevolgen voor de omzetbelasting en inkomstenbelasting zijn bij een aanwijzing. De richtlijnen in de memo zijn beschreven vanuit de volgende twee situaties:

  1. In de Loonheffing wordt een aanwijzing gegeven aan een opdrachtgever omdat is geconstateerd dat ten onrechte buiten dienstbetrekking wordt gewerkt. Dit heeft gevolgen voor de Omzetbelasting-positie van de opdrachtgever en voor de opdrachtnemer(s) van deze opdrachtgever op het gebied van de Inkomensheffing en de Omzetbelasting. De vraag komt op hoe met deze gevolgen voor de opdrachtgever en de opdrachtnemers om dient te worden gegaan.
  2. Onderzoek bij een opdrachtnemer kan ertoe leiden dat er géén sprake is van winst uit onderneming in de inkomstenheffing, maar van loon uit dienstbetrekking. De vraag is hoe hier dan mee om te gaan.

Voor meer informatie verwijzen wij je naar de site van de Belastingdienst

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search