Skip to content
Terug naar kennisbank

Bekwaam is inzetbaar – prioriteit voor zorgorganisaties

In de zorgsector ligt nog steeds veel nadruk op diploma’s en formele kwalificaties. Hoewel deze belangrijk zijn, wordt het tijd dat we ook erkennen dat bekwaamheid net zo belangrijk is. Bekwaamheid is het vermogen om specifieke handelingen goed uit te voeren. Steeds meer zorgorganisaties geven onbevoegde zorgverleners die bekwaam zijn in bepaalde handelingen de kans om deze daadwerkelijk uit te voeren.

Van diploma’s naar praktische bekwaamheid

In de zorg draait het vaak om diploma’s en certificaten om te bewijzen dat je bevoegd bent. Hoewel deze papieren belangrijk zijn en laten zien dat je een bepaalde basiskennis en vaardigheden hebt, zeggen ze niet altijd iets over hoe goed je echt bent in het uitvoeren van specifieke handelingen. De focus op formele kwalificaties kan problemen veroorzaken:

  • Ervaren zorgverleners worden onderbenut: Veel zorgverleners met jarenlange ervaring kunnen niet alles doen wat ze eigenlijk wel kunnen, omdat ze niet de juiste papieren hebben.
  • Onnodige vertragingen in zorgverlening: Als er geen medewerkers met de juiste diploma’s beschikbaar zijn, ontstaan er wachttijden, ook al zijn er ervaren zorgverleners aanwezig die het werk zouden kunnen doen.
  • Ontevredenheid en demotivatie: Zorgverleners die beperkt worden door regels en papierwerk raken gefrustreerd. Dit kan ervoor zorgen dat ze minder gemotiveerd zijn en zelfs overwegen om hun baan op te zeggen.

Het is belangrijk om niet alleen naar papieren te kijken, maar ook naar wat zorgverleners in de praktijk kunnen.

Een competentiegericht systeem

Bekwaamheid betekent dat je taken effectief en efficiënt kunt uitvoeren, en dat heeft niet altijd te maken met de diploma’s die je hebt. Door bekwaamheid voorop te stellen, kunnen veel personeelsproblemen worden opgelost. Dit kan door:

  • Regelmatige competentiebeoordelingen: Door het uitvoeren van regelmatige evaluaties vindt een check plaats hoe goed zorgverleners hun werk doen. Dit kan vastgelegd worden in een leermanagementsysteem (LMS) of een bekwaamheidspaspoort. Hierin kan precies staan in welke handelingen de medewerker bekwaam en/of geschoold is.
  • Gerichte opleidingen en trainingen: Opleidingen hoeven niet alleen te draaien om het halen van diploma’s, maar ook om het ontwikkelen van specifieke vaardigheden.
  • Flexibele functieprofielen geven medewerkers de ruimte geven om taken uit te voeren op basis van wat ze kunnen, niet alleen wat hun diploma zegt.
  • Mentorschap en coaching door ervaren collega’s. Zij delen kennis en begeleiden minder ervaren collega’s. Hierdoor wordt iedereen beter in de praktijk.

Voordelen

Door zorgverleners in te zetten op basis van hun bewezen bekwaamheid, wordt de kwaliteit van zorg verhoogd. Ook verbetert de flexibiliteit omdat hiermee beter ingespeeld kan worden op personele tekorten en piekbelasting. Er zijn meer medewerkers beschikbaar om cruciale handelingen uit te voeren. Last but not least, erkenning en waardering van vaardigheden zorgt voor meer voldoening en motivatie onder zorgverleners.

De toekomst van de zorg

In de toekomst wordt bekwaamheid belangrijker dan een diploma voor de inzetbaarheid van medewerkers. Diploma’s moeten meer gezien worden als een (tussen)resultaat in iemands ontwikkeling. Hoewel gediplomeerde zorgprofessionals essentieel blijven, zijn er tegenwoordig meer opleidingsmogelijkheden beschikbaar, zoals mbo-certificaten, keuzedelen en praktijkverklaringen. Deze sluiten aan bij het idee van een leven lang ontwikkelen. Of iemand nu zij-instromer is of al in de zorg werkt, voortdurende ontwikkeling zorgt ervoor dat medewerkers inzetbaar blijven in de zorg.

Hoe gaat jouw organisatie om met dit thema? Voor meer informatie neem contact met ons op!

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search