Skip to content
Terug naar kennisbank

Balansbudget: een stap vooruit

In de zorgsector wordt er voortdurend gestreefd naar verbetering van de arbeidsomstandigheden en het welzijn van medewerkers. Een recente ontwikkeling die deze doelen nastreeft, is het invoeren van het balansbudget in verschillende cao’s in de zorg. Deze regeling belooft niet alleen een betere balans tussen het werk en privéleven voor zorgmedewerkers, maar ook een verbeterde kwaliteit van zorg voor cliënten. Als medewerkers meer tevreden zijn over de invulling van hun werk en verlof, zijn ze ook tevredener op het werk en dit heeft zijn weerslag op de cliënten.

Wat is het balansbudget?

Het balansbudget is een regeling die als doel heeft de werkdruk te verminderen en de flexibiliteit van medewerkers te vergroten. Het biedt medewerkers de mogelijkheid om zelf invloed uit te oefenen op hun werktijden en geeft hen meer regie over hun werk-privébalans.

Hoe werkt het?

Het balansbudget geeft medewerkers de mogelijkheid om maximaal 100 weken verlof op te sparen die zij flexibel kunnen inzetten. Normaal gesproken gelden er verjaringstermijnen op verlof, waardoor het gespaarde verlof na een bepaalde periode vervalt. Voor het balansbudget geldt géén verjaringstermijn van de gespaarde uren. Dit maakt het mogelijk om op de langere termijn een grotere pot verlof op te bouwen. De uren kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld het opnemen van extra verlof of om eerder te kunnen stoppen voor het pensioen. De medewerker heeft zelf de regie over wanneer en hoe deze uren worden opgenomen, binnen de voorwaarden van de regeling en het beleid van de organisatie.

Voordelen voor medewerkers

  1. Flexibiliteit: Het balansbudget geeft medewerkers de vrijheid om hun werktijden aan te passen aan hun persoonlijke behoeften en omstandigheden. Dit kan helpen om een gezonde balans te vinden tussen werk en privéleven.
  2. Verlof en ontwikkeling: Door het balansbudget kunnen medewerkers gemakkelijker verlof opnemen voor bijvoorbeeld vakanties, maar ook voor persoonlijke ontwikkeling zoals het volgen van cursussen of opleidingen. Dit draagt bij aan hun professionele groei en voldoening in het werk.
  3. Stressvermindering: Het verminderen van de werkdruk door flexibele inzet van uren kan stress bij medewerkers verminderen. Dit kan leiden tot een hogere mate van tevredenheid op de werkvloer en een positieve impact hebben op de kwaliteit van zorg die wordt geleverd.

Voordelen voor werkgevers

  1. Tevredenheid: Een betere werk-privébalans kan leiden tot meer tevredenheid onder medewerkers. Dit kan werkgevers helpen om talent aan te trekken en vast te houden in de huidige arbeidsmarkt.
  2. Motivatie: Door medewerkers meer controle te geven over hun werktijden, zijn medewerkers gemotiveerder en kunnen ze hun werk beter plannen, wat ten goede komt aan de kwaliteit van zorg die wordt geleverd.
  3. Imago werkgever: Door het balansbudget laat je als werkgever zien dat je begaan bent met het welzijn van medewerkers. Dit kan een positief imago creëren.

Conclusie

Het balansbudget is een goede stap voorwaarts in het streven naar een gezondere werkomgeving in de zorgsector. Door zorgmedewerkers meer controle te geven over hun werktijden en verlof, kunnen zij een betere balans vinden tussen werk en privéleven, wat uiteindelijk ten goede komt aan zowel henzelf als de kwaliteit van zorg die zij leveren.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search