Skip to content
Terug naar kennisbank

Ambulantisering in de GGZ

Een complexe puzzel, maar niet onmogelijk.

In 2012 werd in Den Haag afgesproken dat het aantal klinische opnames in de GGZ flink omlaag moest en de meeste cliënten in de thuissituatie zorg dienden te ontvangen. De termijn hiervoor was 8 jaar. Het Trimbus instituut stelde in 2020 vast dat het doel voor de helft behaald was. In bijna tien jaar werd het aantal opvangplaatsen binnen instellingen flink afgebouwd, maar de andere doelen van de ambulantisering, zoals meer herstel en deelname aan de samenleving, werden niet gerealiseerd. Het is tijd ambulantisering succesvol te maken!

De ambulantiseringstrend in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is in volle gang en brengt veel voordelen met zich mee voor de cliënt én organisatie. Ambulantisering biedt meer ruimte voor gepersonaliseerde zorg, behoud van autonomie, maatschappelijke betrokkenheid, verlaagd stigma, flexibiliteit en keuzevrijheid, meer mogelijkheden voor vroegtijdige interventie, minder institutionalisering en een hogere doelmatigheid.

Maar: ambulantisering is lastig te realiseren en heeft impact op de gehele dienstverlening, inclusief ondersteunende diensten, van GGZ-organisaties. Het is daarnaast een enorme uitdaging om in de GGZ te ambulantiseren vanwege de complexe en variërende doelgroepen. De grootste uitdagingen om in de GGZ te ambulantiseren zijn:

  • passende huisvesting;
  • toegankelijkheid van ambulante zorg;
  • kwaliteit van zorg in een ambulante setting;
  • een nieuwe balans tussen ambulante, klinische, en spoedeisende zorg;
  • beschikbaarheid van informele ondersteuning uit het netwerk;
  • succesvolle monitoring en follow-up van cliënten.

Hoe gaan we dit organiseren?

Dit vraagt om een organisatie brede aanpak, want ambulantisering heeft impact en hangt samen met de zorgverlening, vastgoedportefeuille, administratieve processen, HR, organisatiecultuur, de financiële positie, duurzaamheid en meer..

Als GGZ-organisatie is het belangrijk om concreet over ambulantisering na te denken en invulling te geven aan deze complexe puzzel. Dit vraagt om een duidelijke aanpak, met een organisatie brede visie en strategie op ambulante dienstverlening die binnen én door de organisatie gedragen wordt. Het vraagt om een Strategisch Ambulant Plan.

Hulp nodig?

Bij AAG hebben wij een diversiteit aan expertises in huis en hebben wij ervaring met integrale vraagstukken. Neem voor meer informatie contact op met Remco Leenders, adviseur, via 073 6409369.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search