Skip to content
Terug naar kennisbank

Afschaffen LIV en LKV verbeteren

Op 27 oktober jongst leden is het wetsvoorstel Afschaffen LIV en verbeteren loonkostenvoordelen ingediend bij de Tweede Kamer. In dit voorstel is de afschaffing van het lage-inkomensvoordeel (LIV) en de verruiming van de voorwaarden voor het loonkostenvoordeel (LKV) herplaatste arbeidsgehandicapten opgenomen.

De beoogde inwerkingtredingsdatum van het afschaffen van het lage-inkomensvoordeel (LIV) is 1 januari 2025. De beoogde datum van inwerkingtreding van het loonkostenvoordeel (LKV) herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer is 1 januari 2026. Het kabinet is daarnaast van plan het LKV oudere werknemer af te schaffen per 1 januari 2026.

De tegemoetkoming in loonkosten (LIV) draagt te weinig bij om werkgevers te stimuleren om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in dienst te nemen en te houden. De vrijkomende middelen worden onder meer gebruikt voor het structureel maken van het ‘loonkostenvoordeel doelgroep banenspraak’, en het verzachten van de gevolgen van het afschaffen van het LIV.

Naast de afschaffing van het LIV worden de criteria van het loonkostenvoordeel, voor het herplaatsen van een werknemer met een arbeidshandicap, met het wetsvoorstel verruimd. Door de huidige voorwaarden van dit loonkostenvoordeel voldoen minder werknemers hieraan dan de wet beoogt. Met de verruiming komen werkgevers in meer gevallen in aanmerking voor loonkostenvoordeel als zij een werknemer met een arbeidshandicap gedeeltelijk herplaatsen in de eigen functie of (geheel of gedeeltelijk) elders in het bedrijf.

Het LKV oudere werknemer is bedoeld voor de werkgever die een werknemer van 56 jaar en ouder in dienst neemt die in de maand daaraan voorafgaand een gehele of gedeeltelijke werkloosheids-, arbeidsongeschiktheids-of bijstandsuitkering ontving.

Een knelpunt betreft de aanvraagprocedure voor de doelgroepverklaring voor het LKV oudere werknemer. Als de oudere werknemer een gemeentelijke uitkering ontvangt, moet de doelgroepverklaring nu worden aangevraagd bij de gemeente. Het kabinet wil het LKV oudere werknemer afschaffen per 1 januari 2026, waardoor deze problematiek vanaf dat moment niet langer speelt. De stapsgewijze afschaffing van het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers wordt aan het wetsvoorstel toegevoegd.

Bron

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search