Skip to content
Terug naar kennisbank

Afrekening servicekosten, gedoe of zo voor elkaar?

Veel zorgorganisaties hebben naast het aanbod van intramurale zorgwoningen een extramuraal aanbod, zorgwoningen die ze verhuren, al dan niet aan mensen met een (extramurale) zorgvraag. Veelal gebeurt dit in appartementencomplexen en wordt er naast het betalen van een kale huurprijs, ook een bedrag voor de servicekosten in rekening gebracht.

Daar waar een huurprijs maandelijks wordt afgerekend zijn servicekosten een voorschot. Ze worden veelal gezamenlijk met de huur vooraf in rekening gebracht en moeten achteraf verrekend worden. De verhuurder, de zorgorganisatie, is verplicht om binnen een half jaar na het afgelopen kalenderjaar de servicekosten te verrekenen met de huurder. Voor de servicekosten die de verhuurder wil verrekenen van 2023, dient dit dus te gebeuren voor 1 juli 2024. Indien de huurder het niet eens is met de hoogte van de afrekening van de servicekosten, kan deze veelal bezwaar aantekenen bij de Huurcommissie. Dit kan tot drie jaar na dato, met het risico dat de verhuurder dient over te gaan tot een terugbetaling van te veel geïnde kosten.

Het opstellen van een goed voorschot voorkomt geschillen bij de afrekening. Je wilt als verhuurder immers niet dat huurders veel geld terug moeten betalen. Om tot een juiste inschatting van het voorschot te komen is het goed om te weten welke kosten je als verhuurder mag doorbelasten en hoe je dat moet doen. Hoe verdeel je gezamenlijke kosten over alle huurders als deze niet per woning te meten zijn? In het servicekostenbesluit van de Huurcommissie zijn de wettelijke kaders daarin te vinden.

AAG ondersteunt zorgorganisaties die verhuren bij het inrichten van een verhuurorganisatie en zo ook bij het opstellen van een servicekostenbeleid. AAG heeft hiervoor het AAG-servicekostenmodel ontwikkeld. Dit model berekent onder andere op basis van de ruimtestaat van een gebouw in combinatie met de huurdersgegevens de voorschotten. Door de daadwerkelijk gemaakte kosten aan het eind van het jaar per kostenpost in te geven wordt er met één druk op de knop per huurder een afrekening opgemaakt conform de laatste wet- en regelgeving.

Neem contact met ons op voor de verdere mogelijkheden!

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search