Skip to content
Terug naar kennisbank

Aanpassing beslagvrije voet per 1 juli 2024

Veel organisaties hebben te maken met loonbeslagen. Een gerechtsdeurwaarder legt dan beslag op een deel van het loon van de medewerker.

Het deel dat altijd aan de medewerker moet worden betaald heet ‘beslagvrije voet’. Alles boven de beslagvrije voet valt onder het beslag en moet maandelijks aan de gerechtsdeurwaarder afgedragen worden. De beslagvrije voet is een minimum aan inkomen dat iemand ter beschikking moet hebben voor zijn levensonderhoud en om de vaste lasten te kunnen betalen.

In het verleden golden hiervoor normbedragen. Door de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet per 1 januari 2021 kwamen die te vervallen. Nu geldt er een berekeningswijze van de beslagvrije voet en hangt de hoogte van de beslagvrije voet af van de hoogte van het inkomen van een werknemer. Hiervoor gelden drie inkomensgroepen:

 • Laag inkomen
  Bij een inkomen lager of gelijk aan de toepasselijke bijstandsnorm is de beslagvrije voet gelijk aan 95% van het netto inkomen inclusief vakantietoeslag. Dit betekent dat 5% van het inkomen beschikbaar is voor beslag of verrekening.
 • Midden inkomen
  Belastbaar inkomen waarbij wel recht op toeslagen bestaat, maar vanwege de hoogte van het inkomen niet volledig. In deze inkomensgroep is de beslagvrije voet gelijk aan 95% van de toepasselijke bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag verhoogd met een bedrag dat afhangt van de leefsituatie en de hoogte van het inkomen.
 • Hoog inkomen
  Het belastbaar inkomen is zodanig hoog dat nagenoeg geen recht op toeslagen bestaat. Voor deze inkomensgroep geldt dat de beslagvrije voet gelijk is aan 95% van de toepasselijke bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag verhoogd met een vast bedrag. Voor deze werknemers gelden vanaf 1 juli 2023 de volgende maximumbedragen:

  • voor een alleenstaande: € 2.019,60;
  • voor een alleenstaande ouder: € 2.181,31;
  • voor gehuwden zonder kinderen: € 2.664,91;
  • voor gehuwden met één of meer kinderen: € 2.775,82.

Voor meer informatie klik hier.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search