Skip to content
Terug naar kennisbank

AAG voor corporaties: eigenlijk heel logisch!

Als woningcorporatie word je steeds vaker geconfronteerd met bewoners die een zorg- of hulpvraag hebben. Waar de één (nog) erg vitaal is, gaat het bij de ander wat minder gemakkelijk. Maar ongeacht de zorgvraag is zelfstandig wonen en oud worden in de eigen vertrouwde wijk het fijnst. Dat vraagt om anders denken. Om een leefomgeving waar wonen, zorg en welzijn onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En waar kwaliteit van leven voorop staat. Ongeacht leeftijd, ziekte of mentale uitdagingen. Dit brengt vanzelfsprekend ook nieuwe uitdagingen met zich mee.

Waarom AAG?

Je kent AAG misschien als dé expert op het gebied van bedrijfsvoering in de zorg. Ook wij ervaren namens onze zorgpartners ‘de beweging naar buiten’. Wij hebben veel kennis op het gebied van zorg en vastgoed. Voor woningcorporaties is de wereld van het vastgoed niet nieuw. Maar de vraagstukken die het Scheiden van Wonen en Zorg met zich meebrengt mogelijk wel.

Met de groei van zorgvragers onder jouw bewoners, nu en in de toekomst, zal deze opgave ook alleen maar groter worden. Wij van AAG kennen de zorg en kennen ook de partijen die hierbij betrokken zijn zoals gemeenten, ministeries, zorgorganisaties en last but not least, de zorgvragers en aandachtsgroepen zelf. We hebben kennis over het zorgstelsel, de bekostigingssystematiek en de dynamiek van vastgoed en leefbaarheidsvraagstukken. Wij ondersteunen dagelijks partijen in dit brede speelveld op strategisch, tactisch en operationeel niveau om tot passende oplossingen te komen. Zodat ook jouw vastgoedportefeuille kan bijdragen aan kwaliteit van wonen en leven, én een gezonde bedrijfsvoering.

Wat kan AAG voor woningcorporaties betekenen?

Te denken valt aan:

 • Kwantificeren van de woon-zorgopgave in jouw werkgebied;
 • Ontwikkelen van een visie op de lokale maatschappelijke opgave;
 • We helpen je strategie te bepalen ten aanzien van de samenwerking met jouw (zorg)partners;
 • Ontwikkelen van VPT (Volledig Pakket Thuis) of Gemengd Wonen concepten;
 • Vertalen van nationaal en lokaal beleid en het effect op joúw organisatie;
 • Wij helpen jouw doel- en taakstellingen te realiseren ten aanzien van jouw duurzaamheidsambities;
 • Advies bij het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten of huurcontracten;
 • Demarcaties;
 • Opstellen van servicekosten beleid;
 • Schrijven van een Business Case.

Als AAG begrijpen we hoe een woonoplossing voor een dementerende oudere er uitziet en wat een woonoplossing voor een iemand met een lichamelijke of verstandelijke beperking of geestelijke kwetsbaarheid vraagt. We snappen de dynamiek van de zorg. Anderzijds zijn wij ook allen bevlogen professionals met een vastgoed achtergrond.

We bewegen daarom feilloos op het speelveld waarin woningcorporaties acteren en spelen in op kwesties waar zij mee van doen hebben, zoals passend toewijzen, WWS, servicekosten en demarcaties.  En in de combinatie van wonen en zorg zijn we ook op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving. We zorgen dat wonen en zorg geborgd is in een huurcontract en weten ook wanneer dit niet kan. Wij brengen specifieke kennis in over het zorgstelsel (beleid, bekostiging etc.) en de voorwaarden die gesteld worden aan zorgvastgoed.

Daarnaast nemen wij onze kennis en ervaring mee door best-practices aan te dragen. We zorgen dat vastgoedconcepten aansluiten bij de lokale behoeften van bewoners, passend bij de lokale context in de wijk. Zonder het belang van de betrokken organisaties uit het oog te verliezen, voor zowel de zorg als voor de gebouweigenaar.

Om die reden is AAG bij uitstek de partner als het gaat oplossingen op thema’s als;

 • Vitale Wijken
 • Gemengd Wonen
 • Ontmoetingsruimten
 • Langer Thuis voor Ouderen
 • Beschermd Wonen
 • Veilige woonomgeving

Opleidingen

Wij verzorgen een in-company kennissessie over het zorglandschap. Hiermee is het kennisniveau binnen de organisatie gelijkwaardig, hanteert iedereen dezelfde uitgangspunten en is jouw organisatie een juiste gesprekspartner voor de zorgpartners.

Wij geven je inzicht in de wereld van de zorg. Hoe is deze veranderd? Welke termen en afkortingen worden er gebruikt? Hoe lopen geldstromen? En waar ligt de (soms onze gezamenlijke) verantwoordelijkheid? Wat zijn aandachtspunten waar jouw organisatie aandacht voor dient te hebben? De kennissessie is maatwerk en biedt ruimte om in te zoomen op de lokale en voor jouw organisatie specifieke context.

Advies

AAG is bij uitstek de adviseur bij complexe vraagstukken. Wij helpen je het grotere geheel te overzien, of juist op één onderwerp specifiek in te zoomen. Dit kan variëren van strategisch advies, meedenken in een Programma van Eisen, scenario’s rondom de toekomst van een pand tot het doorrekenen van financiële (on)mogelijkheden.

Ondersteuning

Soms zijn er al lopende trajecten met zorgorganisaties (van langere of kortere duur) en wil je als organisatie geen overhaaste beslissingen maken waar je dan vervolgens jarenlang de hinder van ondervindt. Ook in dit soort trajecten kunnen wij onze ondersteuning bieden door de interne organisatie op te lijnen en scherp zijn op waar ze keuzes over maken en anderzijds waar de mogelijkheden liggen om als woningcorporatie iets aan de zorg te kunnen bieden en vice versa.

Wij kunnen optreden als proces- of projectleider, of je aan de zijlijn ondersteunen om zelf regie te houden. We zorgen samen met jullie voor het gezonder maken van de woningportefeuille en passend te maken bij de (toekomstige) zorgvragen van jullie bewoners en/of de zorgclienten.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search